Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΟΥ ΕΔΑΦΙΑ ΑΠΟ ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ. BELOVED VERSES MY VERSES FROM PANOS KARAKOLIDIS.

(Gr&Eng) Αποφάσισα κάθε μέρα να  μοιράζομαι μαζί σας ένα εδάφιο από τον Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή  ! Κάθε μέρα λοιπόν θα προσπαθώ να βάζω εδάφια από την Αγία Γραφή στο τοίχο μου στο facebook με τα οποία εδάφια μου μίλησε ιδιαιτέρα ο Θεός κάποια στιγμή στην ζωή μου (ή συνεχίζει ακόμα να μου μιλά), εδάφια που αγάπησα αλλά και εδάφια που αγγίζουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο στην καρδιά μου. Μπορείτε αν θέλετε να σχολιάζεται την δική σας εμπειρία με αυτό το εδάφιο που δημοσιεύω κάθε φόρα στο Facebook ή να μας λέτε τις σκέψεις σας γύρω από αυτό το εδάφιο. Εύχομαι να ευλογηθείτε και εσείς όπως ευλογήθηκα και εγώ ! ΠΚ 6/12/2012
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάποιες φορές λόγω πολλών υποχρεώσεων δεν ανάρτησα κάποιο εδάφιο και θα ήθελα να με συγχωρέσετε γι αυτό !

Every day I decided to share with you a verse from the Word of God, the Bible! When everything around us one day will cease to exist the Word of God will continue to exist. It is crucial, therefore, to study daily the eternal Word of God for wisdom and divine guidance. Every day we will try to put verses from the Bible in my wall on facebook. Verses that God spoke at some point in my life (and still continues speaking to me), also verses that I loved and verses that touch in a special way my heart. You can comment on my Facebook wall from your experience with this verse or you can tell us your thoughts about this verse. I hope to be blessed as I was blessed! (PK 6/12/2012)
NOTE: Sometimes I did not share any verse. I want to apologize about this and ask for your forgiveness!

Μπορείτε αν θέλετε να δείτε και κάποια «λόγια σοφίας» και «εμπειρίες ζωής» που έχω αναρτήσει στο παρακάτω blog. Πατήστε http://panoskarakolidis.blogspot.gr/
If you want to see some "words of wisdom" and "experience from life" that I posted during the time you can visit the following blog http://panoskarakolidis.blogspot.gr/

====================================================
(Gr&Eng& Esp & Tur) No 134 Εδ. ημέρας:   Τρ 2/8/2017

[ 8 Ελπίζετε σ' αυτόν σε κάθε στιγμή· ανοίγετε, λαοί, μπροστά του τις καρδιές σας· ο Θεός είναι καταφύγιο σε μας. (Διάψαλμα) ] Ψαλμός 62:8 Είναι ευλογία να ζεις αυτό το εδάφιο. (Εδ Τρ 2/8/2017)


[ 8 Trust in him at all times; you people, pour out your heart before him: God is a refuge for us. Selah.] Psalm 62:8 It is a blessing to live this verse ! ( 2/8/2017)

[ ¡Pueblo mío, confía siempre en él!¡Háblenle en oración con toda confianza!
¡Dios es nuestro refugio! Salmos 62:8
[ 8 Ey halkım, her zaman Ona güven,İçini dök Ona,Çünkü Tanrı sığınağımızdır. "] Mezmurlar 62:8

====================================================

(Gr&Eng) No 133 Εδ. ημέρας:   Τρ 3/5/2016

(Κατά Λουκάν, 6:45 - Ο αγαθος ανθρωπος εκ του αγαθου θησαυρου της καρδιας αυτου εκφερει το αγαθον, και ο κακος ανθρωπος εκ του κακου θησαυρου της καρδιας αυτου εκφερει το κακον· διοτι εκ του περισσευματος της καρδιας λαλει το στομα αυτου.) όσο και να προσπαθεί να κρυφτεί κάποιος η γλώσσα και αυτά που βγαίνουν από το στόμα του θα τον αποκαλύψουν. Γιατί ότι έχει ο άνθρωπος στην καρδιά του αυτό και βγάζει. Είναι ώρα να ζητήσουμε τον αναστημένο Ιησού Χριστό να καθαρίσει την καρδιά μας! (Εδ Τρ 3/5/2016)

(Luke: 6. 45. The good man, out of the good store of his heart, gives good things; and the evil man, out of his evil store, gives evil: for out of the full store of the heart come the words of the mouth. ) you cannot hide. Everything that there is in someone's heart that comes out from the mouth. It is time to ask from the risen Jesus Christ to clean our heart so to be clean in front of God (verse 3/5/2016)

====================================================
  (Gr&Eng) No 132 Εδ. ημέρας:   Πα 18/3/2016
(Ιακώβου επιστολή 4:10 Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου, και θέλει σας υψώσει. ) αν θέλεις να υψωθείς ένας είναι ο δρόμος: η σληθινή ταπείνωση. Μάταια και ανώφελη η δόξα που προέρχεται από ανθρώπους! (Εδ Πα 18/3/2016)
(James 4:10 Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up). If you want to lift up there is only one way. The true humbleness. The glory of men is useless and in vain! ( verse 18/3/2016)
====================================================
(Gr&Eng) No 131 Εδ. ημέρας:   Δε 7/3/2016

"2 Τιμοθέου 3:17 διά να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν " το έργο του Θεού δεν σταματά με την άνωθεν γέννηση του ανθρώπου δια Πνεύματος Αγίου ( αναγέννηση) ,αυτό είναι μόνο η αρχή της πνευματικής ζωής, αλλά σκοπό έχει να τον μεταμορφώσει στο πρότυπο του Ιησού, να τον τελειοποιήσει και αγιάσει. όποιον δεν στοχεύει στην τελειοποίηση κάτι σημαντικό έχει χάσει στην πορεία! (Εδ Δε 7/3/2016)
(2 Timothy 3:17 That the man of God may be perfect, thoroughly furnished to all good works. ) the work of God doesnot end at the new spiritual birth from the Holy Spirit im the heart of a man (born again) this is just the beginning of the spiritual life. But God works in the life of His people holiness and perfectionism. That meams if a believer doesnt work on holliness and perfectionism that prove he has lost something precious on the way to heaven! (Verse 7/3/2016)
====================================================
 (Gr&Eng) No 130 Εδ. ημέρας:   Δε 29/2/2016

"Προς Εβρ. Επιστολή 11:26 κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμόν μεγαλήτερον πλούτον παρά τους εν Αιγύπτω θησαυρούς· διότι απέβλεπεν εις την μισθαποδοσίαν. " εσύ τι διαλέγεις για την ζωή σου; και δεν ρωτώ μόνο τι λέει το στόμα σου αλλά προπάντων τι λέει η καρδιά σου και οι πράξεις σου; (εδ Δε 29/2/2016)
"Hebrews 11:26 Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt: for he had respect to the recompense of the reward. "What do you choose for your own life? And i dont ask only foe the answer of your mouth but first of all for the answer of your heart and your acts? (Verse 29/2/2016)
====================================================
(Gr&Eng) No 129 Εδ. ημέρας:   Πα 26/2/2016

( επιστολή προς Εβρ 10:19 Έχοντες λοιπόν, αδελφοί, παρρησίαν να εισέλθωμεν εις τα άγια διά του αίματος του Ιησού, ) Για να εχεις παρρησία πρέπει να έχεις δεχτεί το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει τις αμαρτίες! (Εδ Πα 26/2/2016)
(Hebrews 10:19 Having therefore, brothers, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, ) if you want boldness then you need to ask from Jesus to clean and forgive your sins through His blood on the cross! (Verse 26/2/2016)
====================================================
(Gr&Eng) No 128 Εδ. ημέρας:   Τρ 9/2/2016

(Παροιμίες 9:10 Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου· και επίγνωσις αγίων φρόνησις. ) αν θέλεις να είσαι αληθινά σοφός, με σοφία που διαρκεί στην αιωνιότητα λάβε σοβαρά υπόψιν σου τις πεοειδοποιήσεις και οδηγίες του Θεού. Ο άγιος φόβος του Θεού σε κάνει να φέρεσαι σοφά! (Εδ Τρ 9/2/2016)
(Proverbs 9:10 The fear of the LORD is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding. ) if you want to be a wise man/woman for this life and for eternity take seriously the warnings and the advices of God for your life. The holy fear of the Lord can make you to behave wisely! .(verse 9/2/2016)
====================================================
(Gr&Eng) No 127 Εδ. ημέρας:   Δε 8/2/2016

(Εβραίους 4:13 και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχηλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού, προς ον έχομεν να δώσωμεν λόγον. ) Μην προσπαθείς να τρέξεις μακριά ή να κρυφτείς από ένα Θεό που τα ξέρει όλα. Καλύτερα να πας στον Θεό και να του τα πεις ΟΛΑ και να ζητήσεις το έλεος και την βοήθεια Του (εδ Δε 8/2/2016)
(Hebrews 4:13.Neither is there any creature that is not manifest in his sight: but all things are naked and opened to the eyes of him with whom we have to do. ) there is no any meaning to run away from God or try to be hiden from Him, who knows eveeything. It is much better to go to God and tell Him everything about your life and ask His mercy and His help (verse 8/2/2016)
====================================================
(Gr&Eng) No 126 Εδ. ημέρας:   Σα 6/2/2016

( Εβραίους 3:1 Όθεν, αδελφοί άγιοι, ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, κατανοήσατε τον απόστολον και αρχιερέα της ομολογίας ημών τον Ιησούν Χριστόν, ) πόσο έχουμε κατανοήσει το πρόσωπο, τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού και το ποιο λόγο έφτασε μέχρι το σταυρό; επίσης οι πιστοί είναι άγιοι και μέτοχοι στην ουράνια βασιλεία, μεγάλη η τιμή! (Εδ Σαβ 6/2/2016)
(Hebrews 3:1 Why, holy brothers, partakers of the heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our profession, Christ Jesus; ) how much we have understand from the person and character of Jesus Christ and why he went on the cross. Also the believers are holy and partakers of the heavenly kingdom, what a honor! (Verse Sat 6/2/2016)
====================================================
(Gr&Eng) No 125 Εδ. ημέρας:   Δε 18/1/2016

( Ρωμαίους 13:12.Η νυξ προεχώρησεν, η δε ημέρα επλησίασεν· ας απορρίψωμεν λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθώμεν τα όπλα του φωτός. ) πνευματικά ζούμε σε έσχατους καιρούς όπου επικρατεί πνευματικό σκοτάδι και πολύ παραπληροφόρηση για το ποια είναι η αλήθεια του Θεού. Και όμως είμαστε πιο κοντά στην ημέρα της λύτρωσης από ότι χθες. όποιο έργο της νύκτας για το οποίο ντρεπόμαστε και δεν θέλουμε να μας δουν αδελφοί να το κάνουμε ας φύγει από την ζωή μας! (Εδ 18/1/2016)
(Romans 13:12. The night is far spent, the day is at hand: let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. ) spiritualy we live in the end times where there is plenty of spiritual darkness. Even there is much confusion what is the Word of God. The good thing is that the end is nearest today than yesterday. Also if there are things or doings in our life that we are embarrased to be seen from other believers then we need to throw them from our life. (Verse 18/1/2016)
====================================================
(Gr&Eng) No 124 Εδ. ημέρας:   Σα 16/1/2016
(Ψαλμός 42:2 Διψά η ψυχή μου τον Θεόν, τον Θεόν τον ζώντα· πότε θέλω ελθεί και θέλω φανή ενώπιον του Θεού; ) το αγαπημένο μου εδάφιο για το 2015! (Εδ 16/1/2016)

(Psalms 42:2 My soul thirsts for God, for the living God: when shall I come and appear before God? ) my favorite verse for 2015. (Verse of 16/1/2016)
====================================================
(Gr&Eng) No 123 Εδ. ημέρας:   Πε 24/12/2015

( Ματθαίος 1:21 Θέλει δε γεννήσει υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν· διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. ) Μπορεί να μην είμαστε σίγουροι για το ποιά ημέρα ακριβώς γεννήθηκε ο Ιησούς αλλά ξέρουμε με ακρίβεια για το τι ήρθε να κάνει στην γη μας. ήρθε να μας σώσει από τις αμαρτίες μας, να μας συμφιλιώσει με τον άγιο Θεό και μας χαρίσει αιώνια ζωή στην επερχόμενη βασιλεία του Θεού (με όλα τα προνόμια που αυτό συνεπάγεται). Εσύ έχεις λάβει το δώρο του Θεού την αιώνια ζωή ή τα διάφορα περυτιλήγματα σου έχουν κλέψει την αληθίνη χαρά των χριστουγέννως. Καλά αληθινά ΧΡΙΣΤΟΥ- γεννα σε όλους ( εδ 24/12/2015)
(Matthew 1:21 And she shall bring forth a son, and you shall call his name JESUS: for he shall save his people from their sins. ) we cannot be sure what day exactly Jesus was born. But we know fir sure why he came to this earth! He came to save us from our sins, to make us friends with the Holy God of the Bible and give us eternal life in the Kingdom of God ( with all the priviliges of that). The big question of this Christmas is: have you receive the gift of God that is eternal life or you have lost the real joy of Christmas because of the wraps (coverings of the gift) . I wish to everyone a real merry CHRIST-mas! (Verse 24/12/2015)


====================================================
(Gr&Eng) No 122 Εδ. ημέρας:   Κυ 29/11/2015

" Ψαλμός 19:14 Ας ήναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου, Κύριε, φρούριόν μου και λυτρωτά μου. " Η ευλογία είναι να το ζεις! .(εδ 29/11/2015)

"Psalms 19:14 Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable in your sight, O LORD, my strength, and my redeemer. " The great blessing is to live it! (Verse of 29/11/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 121 Εδ. ημέρας:   Σα 28/11/2015

"Ζαχαρίας, 1:3 - Δια τουτο ειπε προς αυτους, Ουτω λεγει ο Κυριος των δυναμεων· Επιστρεψατε προς εμε, λεγει ο Κυριος των δυναμεων, και θελω επιστρεψει προς εσας, λεγει ο Κυριος των δυναμεων." Ο Θεός δεν απομακρύνεται από εμάς. Εμείς του στρεφουμε την πλάτη και τρεχουμε στα δικά μας. Μήπως αρκετό πόνο και πίκρα μας έχουν δώσει τα πράγματα του κόσμου; μήπως είναι ώρα να επιστρέψουμε στον ανεστημένο Ιησού Χριστό και στο Λόγο του την Καινή Διαθηκή; Μήπως είναι ώρα για μια ευλογημένη αλλαγή στην ζωή μας; απαλλαγμένη από τα λάθη και τις αμαρτίες του παρελθόντος; (εδ 28/11/2015)

"3 Therefore say thou unto them, Thus saith the LORD of hosts; Turn ye unto me, saith the LORD of hosts, and I will turn unto you, saith the LORD of hosts." Zechariah 1:3! God does not go away from us. It is us who turn back to God and run away. May it time to return to the Jesus Christ the resurected. May it time to leave the sins and mistakes of our lives behind. May it is time for a blessed turn in our life! (Verse of 28/11/2015
====================================================
(Gr&Eng) No 120 Εδ. ημέρας:   Πα 16/9/2015

«24 Σας βεβαιώνω πως όποιος δέχεται τα λόγια μου και πιστεύει σ’ αυτόν που με έστειλε, έχει κιόλας την αιώνια ζωή και δεν θα αντιμετωπίσει την τελική κρίση, αλλά έχει κιόλας περάσει από το θάνατο στη ζωή» Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 5:24 . Η αιώνια ζωή είναι ένα δώρο (δηλαδή κάτι που δεν το αξίζουμε αλλά μας προσφέρεται δωρεάν) όταν πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Αν όμως δεν πιστέψουμε ότι Αυτός είναι ο μόνος Σωτήρας τότε οι αμαρτίες μας παραμένουν πάνω μας και θα κριθούμε γι αυτές. (Εδ 16/10/2015)
« 24Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth him that sent me, hath eternal life, and cometh not into judgment, but hath passed out of death into life.» John 5:24 . The eternal life is gift (something we don’t deserve) but it is given for free to anyone who believes in Jesus Christ. If we don’t believe Jesus Christ as the only Savior then our sins stay on us and one day we will be condemned because of that (verse 16/10/2015) ====================================================
(Gr&Eng) No 119 Εδ. ημέρας:   Πε 10/9/2015

( Ψαλμός 23:6 Σίγουρα, χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις ημέρες τής ζωής μου• και θα κατοικώ στον οίκο τού Κυρίου σε μακρότητα ημερών.) Όταν είσαι με τον Χριστό σε περιμένουν ευλογίες τόσο πνευματικές όσο και υλικές, γιατί ο Θεός της Αγίας Γραφής είναι Θεός ψυχής και σώματος (εδ 10/9/2015) (Psalm 23:6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.) When you are with Christ then a lot of blessings wait for you both spiritual and on earth. Because the God of the Holy Bible is God of soul and body! ( verse 10/9/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 118 Εδ. ημέρας:   Τρ 8/9/2015

(Παροιμίες 30:7-8...7 Δύο ζητώ παρά σού· μη αρνηθής ταύτα εις εμέ πριν αποθάνω. 8 Ματαιότητα και λόγον ψευδή απομάκρυνε απ' εμού· πτωχείαν και πλούτον μη δώσης εις εμέ· τρέφε με με αυτάρκη τροφήν.) Στην προσευχή μπορεί να ζητάς πράγματα που ωφελούν ή πράγματα που ενδεχόμενος σε βλάπτουν. Αλήθεια τι ζητάμε στις προσευχές μας; (εδ 8/9/2015)
(Proverbs 30:7-8...7 Two things have I required of thee; deny me them not before I die: 8 Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me) in the prayer we can ask for things that is good for us but also some time things are not so good for us (spiritually). Really what we want in our prayers from God? (Verse 8/9/2015)
====================================================
  (Gr&Eng) No 117 Εδ. ημέρας:   Δε 7/9/2015
(Ιάκωβου 1:19-20....19 Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ας είναι πας άνθρωπος ταχύς εις το να ακούη, βραδύς εις το να λαλή, βραδύς εις οργήν· 20 διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται την δικαιοσύνην του Θεού.) Το να μιλάς βιαστικά και να οργίζεσαι εύκολα θα σε οδηγήσει σε πολλά προβλήματα, μερικά από τα οποία δεν υπάρχει ο δρόμος του γυρισμού! (Εδ 7/9/2015)
(James 1:19-20....19 Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath: 20 For the wrath of man worketh not the righteousness of God) If you speak very fast and if you get angry very fast this will lead you to bad roads that sometimes there is no returning back! (Verse 7/9/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 116 Εδ. ημέρας:   Πε 27/8/2015

(Φιλιππησίους 4:5 Η επιείκειά σας ας γείνη γνωστή εις πάντας τους ανθρώπους. Ο Κύριος είναι πλησίον.  ) πολλοί κρίνουν τους άλλους με μια χαρακτηριστική ευχέρεια. Αν θες να είσαι στο σωστό δρόμο να είσαι αυστηρός με τα λάθη σου (με σκοπό να τα διορθώσεις) και επιεικής με τα λάθη των άλλων!  (Εδ 27/8/2015) (Philippians 4:5 Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. ) some people judge the others very easily. If you want to walk on the right way be more critical to your own faults and more merciful to the faults of others!  (Verse 27/8/2015)

====================================================
(Gr&Eng) No 115 Εδ. ημέρας:   Τε 26/8/2015
(Επιστολή Ιούδα 17 Αλλά σεις, αγαπητοί, ενθυμήθητε τους λόγους τους προειρημένους υπό των αποστόλων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ) Γνωρίζουμε επαρκώς τα λόγια του Χριστού και των αποστόλων ώστε να τα θυμόμαστε καθημερινώς; (εδ 26/8/2015)
(Jude 17 But, beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ; ) do we know the words of Jesus and the apostles so to remember them? (Verse 26/8/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 114 Εδ. ημέρας:   Σα 22/8/2015
Εβραίους 11:24-25...24 Διά πίστεως ο Μωυσής, αφού εμεγάλωσεν, ηρνήθη να λέγηται υιός της θυγατρός του Φαραώ, 25 προκρίνας μάλλον να κακουχήται με τον λαόν του Θεού παρά να έχη πρόσκαιρον απόλαυσιν αμαρτίας, ) κάποια στιγμή όλοι πρέπει να κάνουνε την επιλογή μας. Ότι βάζεις προτεραιότητα αυτό σημαίνει ότι αγαπάς και περισσότερο! (Εδ 22/8/2015)
(Hebrews 11:24-25...24 By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh’s daughter; 25 Choosing rather to suffer affliction with the people of God, than to enjoy the pleasures of sin for a season;) there is a moment that we need to make a choice. What we choose is what we love the most! (Verse 22/8/2015)
====================================================
 (Gr&Eng) No 113 Εδ. ημέρας:  Πε 20/8/2015

(Ρουθ 2:12 ο Κύριος να ανταμείψη το έργον σου, και ο μισθός σου να ήναι πλήρης παρά Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, υπό τας πτέρυγας του οποίου ήλθες να σκεπασθής. ) στις δύσκολες στιγμές που καταφεύγεις; σε εθελοθρησκείες ή στον ζωντανό Θεό της Αγίας Γραφής ; (εδ 29/8/2015)
(Ruth 2:12 The LORD recompense your work, and a full reward be given you of the LORD God of Israel, under whose wings you are come to trust. ) in difficult moments where are you going to find help? In man-made religions and theories or in the living God of the Holy Bible? (Verse 20/8/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 112 Εδ. ημέρας:  Τε 19/8/2015

(Ψαλμός 27:8 Ζητήσατε το πρόσωπόν μου, είπε περί σου η καρδία μου. Το πρόσωπόν σου, Κύριε, θέλω ζητήσει. )το πρόσωπο του Κυρίου είναι χορτασμός ευφροσύνης! τι άλλο να ζητήσει κανείς; (εδ 19/8/2015)
(Psalms 27:8 When you said, Seek you my face; my heart said to you, Your face, LORD, will I seek. ) The presence (=face) of the Lord Jesus is a delight! What else someone can ask to satisfy his soul? (Verse 19/8/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 111 Εδ. ημέρας:  Τε 12/8/2015

Ματθαίος 10:26 Μη φοβηθήτε λοιπόν αυτούς· διότι δεν είναι ουδέν κεκαλυμμένον, το οποίον δεν θέλει ανακαλυφθή, και κρυπτόν, το οποίον δεν θέλει γνωσθή. ) μια μέρα όλα τα κρυπτά θα γίνουν φανερά. Είμαστε έτοιμοι γι αυτήν ημέρα; την περιμένουμε; (12/8/2015)
(Matthew 10:26 Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known. )One day every covered will be uncovered. Are we ready for this day? Do we wait this day? (Verse 12/8/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 110 Εδ. ημέρας:  Τρ 8/8/2015

(Ψαλμός 105:4 Ζητείτε τον Κύριον και την δύναμιν αυτού· εκζητείτε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. )(εδ 11/8/2015)
(Psalms 105:4 Seek the Lord, and his strength: seek his face evermore. ) (Verse 11/8/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 109 Εδ. ημέρας:  Δε 10/8/2015

(Παροιμίες 10:21 Τα χείλη του δικαίου βόσκουσι πολλούς· οι δε άφρονες αποθνήσκουσι δι' έλλειψιν φρενών. ) Από τον άνθρωπο του Θεού βγαίνουν λόγοι εποικοδομητικοί. Σαν πιστοί του Χριστού δεν ζούμε μόνο για τον ευατό μας. Αν είμαστε αφιερωμένοι τότε ή ζωή μας και η μαρτυρία μας θα δίνουν σε πολλούς πνευματική τροφή! (Εδ 10/8/2015)
(Proverbs 10:21 The lips of the righteous feed many: but fools die for want of wisdom. ) as Christians we don’t live just for ourselves, we have a Lord to serve: the Lord Jesus Christ. If we live a devoted Christian life then our life and the words of our mouth will give spiritual food to many people! (Verse 10/8/2015)


====================================================
(Gr&Eng) No 108 Εδ. ημέρας:  Σα 8/8/2015

(Αμώς 5:14 Εκζητήσατε το καλόν και ουχί το κακόν, διά να ζήσητε· και ούτω Κύριος ο Θεός των δυνάμεων θέλει είσθαι μεθ' υμών, καθώς είπετε. ). Ζητάμε το καλό; το πραγματικά καλό; το καλό όπως το βλέπει ο άγιος Θεός και όχι όπως το βλέπουν αμαρτωλοί και πονηροί άνθρωποι; Αληθινή ζωή σε αυτούς που πράττουν το δίκαιο και το καλό χωρίς υποκρισίες! (Εδ 8/8/2015)
(Amos 5:14 Seek good, and not evil, that ye may live: and so the Lord, the God of hosts, shall be with you, as ye have spoken. ) Do we seek for the good? The real good? The good according to Holy Gid of the Bible and according to sinners and evil people of our era? True life for everyone who does the justice and the good without hypocrisy! (Verse 8/8/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 107 Εδ. ημέρας:  Πα 7/8/2015

(Αγγαίος 1:5 Τώρα λοιπόν ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, Συλλογίσθητε τας οδούς σας. ) άραγε κοιτάμε σε ποιο δρόμο βαδίζουμε εμείς; ή μήπως είμαστε πολύ απασχολημένοι με το να κρίνουμε τους άλλους που δεν μένει χρόνος να διορθώσουμε τους εαυτούς μας; (εδ 7/8/2015)
(Haggai 1:5 Now therefore thus saith the Lord of hosts; Consider your ways.) Do we think on our ways? Or we are too occupied to see the ways if others and there is no time to correct ourselves? (Verse 7/8/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 106.2 Εδ. ημέρας:  Τρ 4/8/2015

(Αποκάλυψη 2:11 Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας. Ο νικών δεν θέλει αδικηθή εκ του θανάτου του δευτέρου. ). Δύο παρατηρήσεις: α) Πως πάμε από (πνευματικά) αυτιά; όλα καλά; β) είμαστε "νικώντες" ή θέλει πολύ συζήτηση το πράγμα; (εδ 4/8/2015)
( Revelation of John 2:11 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; He that overcometh shall not be hurt of the second death. ) two comments: 1) what about our (spiritual) ears? Everything ok? 2) do we belong to this special group of people that called "overcomers" or we need time to spend talking about this subject? (Verse 4/8/2015)

====================================================
(Gr&Eng) No 106 Εδ. ημέρας:  Δε 3/8/2015

(Κολοσσαείς 3:23 Και παν ό,τι αν πράττητε, εκ ψυχής εργάζεσθε, ως εις τον Κύριον και ουχί εις ανθρώπους, ) άραγε σαν πιστοί του αναστημένου Χριστού κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε στον τομέα ευθύνης μας ή μήπως είμαστε από τους τελευταίους σε επιδόσεις και παραγωγικότητα; ο Κύριος Ιησούς είναι δίκαιος μισθοδότης! (Εδ 3/8/2015)
(Colossians 3:23 And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men; ) as workers do our best? Are we productive and sufficient workers? Jesus is the one who really pays us! (Verse 3/8/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 105 Εδ. ημέρας:  Κυ 2/8/2015

(Ησαΐας 40:1-2...1 Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαόν μου, λέγει ο Θεός σας. 2 Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ, και φωνήσατε προς αυτήν, ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη· διότι έλαβεν εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον διά πάσας τας αμαρτίας αυτής.) όλοι μας.κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε παρηγοριά, και ιδιαίτερα την παρηγοριά του Κυρίου. Να είμαστε όμως έτοιμοι να δώσουμε και εμείς παρηγοριά σε άλλους. (Εδ 2/8/2015)
(Isaiah 40:1-2...1 Comfort ye, comfort ye my people, saith your God. 2 Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned: for she hath received of the Lord’s hand double for all her sins.) All of us at some times we need comfort, and especially the comfort from God. As we need comfort we have to be ready to comfort others too! (Verse 2/8/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 104 Εδ. ημέρας:  Σα 1/8/2015
(Κριτές 16:20 Και αυτή είπεν, Οι Φιλισταίοι επί σε, Σαμψών. Και αυτός εξύπνησεν εκ του ύπνου αυτού και είπε, Θέλω εξέλθει καθώς άλλοτε και θέλω εκτιναχθή. Αλλ' αυτός δεν εγνώρισεν ότι ο Κύριος είχεν απομακρυνθή απ' αυτού. ) είναι φοβερό , είναι τραγικό, είναι θανατηφόρο να νομίζεις ότι ο Θεός είναι μαζί σου όταν δεν είναι επειδή εσύ τιν έχεις εγκαταλείψει και κάνεις το δικό σου θέλημα αντί του θελήματος του Θεού. Το ίδιο συμβαίνει και με την σωτηρία και αιώνια ζωή. Πολλοί νομίζουν ότι είναι χριστιανοί αλλά δεν έχουν διαβάσει ούτε μια φορά την Καινή Διαθήκη ούτε ενδιαφέρθηκαν ποτέ να μάθουν ποιο είναι το αληθινό θέλημα του Θεού για την ζωή τους και για διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής τους! (Εδ 1/8/2015)
(Judges 16:20 And she said, The Philistines be upon thee, Samson. And he awoke out of his sleep, and said, I will go out as at other times before, and shake myself. And he wist not that the Lord was departed from him. ) some people think that God is with them but God is not. God is not with you when we are not walk with God and His holy will. It is dangerous, fatal, deadly to be wrong in this that you think you have eternal life when you don’t have. For example there are many people who consider themselves Christians but they never read the New Testament and dies not interesting to know God's will for their lives and for everyday behavior! (Verse 1/8/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 103 Εδ. ημέρας:  Πε 30/7/2015

(Πράξεις 17:24 Ο Θεός, όστις έκαμε τον κόσμον και πάντα τα εν αυτώ, ούτος Κύριος ων του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί εν χειροποιήτοις ναοίς, ) ο Θεός δεν κατοικεί σε ναούς χτισμένους με ανθρώπινο χέρι! (όσοι το πιστεύουν αυτό ζούνε ακόμα στην προ Χριστού εποχή). Ο Θεός θέλει να κατοικίσει στην καρδιά σου αν του το ζητήσεις και αν ανοίξεις την καρδιά Σ'αυτόν! (Εδ 30/7/2015)

(Acts 17:24 God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands; ) The God of the Bible does not dwell in human made temples. (If someone believes that he lives in before Christ era). God himself wants to live in your heart if you ask this from God and if you open your heart to Him (verse 30/7/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 102 Εδ. ημέρας:  Τε 29/7/2015

(Ψαλμός 119:18 Άνοιξον τους οφθαλμούς μου, και θέλω βλέπει τα θαυμάσια τα εκ του νόμου σου. ) Υπάρχει απίστευτη ομορφιά στο θέλημα του Κυρίου. όμως κρίμα γιατί κάποιες φορές τα πνευματικά μας μάτια είναι κλειστά και χάνουμε αυτήν την ομορφιά. Ευχή και προσευχή μας: Κύριε Ιησού άνοιξε μας τα μάτια! .(εδ 29/7/2015)

(Psalms 119:18 Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law.) There is indescribable beauty in the will of the Lord. But sometimes we are spiritual blind and don’t see all this beauty. Our wish and prayer may be this: Lord Jesus open our eyes to see all of your beauty! (Verse 29/7/2015)

====================================================
(Gr&Eng) No 101 Εδ. ημέρας:  Δε 27/7/2015

(Ιωάννη 8:11 Και εκείνη είπεν· Ουδείς, Κύριε. Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν· Ουδέ εγώ σε καταδικάζω· ύπαγε, και εις το εξής μη αμάρτανε. ) ο Χριστός δεν ήρθε να μας καταδικάσει αλλά να μας σώσει αιώνια. Τώρα όμως ζούμε σε αυτό το "πήγαινε και στο εξής μην αμάρτανε". άραγε το ζούμε; το αγαπάμε; το θέλουμε να μην αμαρτάνουμε; (εδ 27/7/2015)

(John 8:11 She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee: go, and sin no more. ) Jesus came to save us because He loves us. But all of us now we live in "go and sin no more". The question is do we live this word? Do we love it? Do we want to live and sin no more? (Verse 27/7/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 100 Εδ. ημέρας:  Σα 25/7/2015

(Ησαΐας 41:10 μη φοβού· διότι εγώ είμαι μετά σού· μη τρόμαζε· διότι εγώ είμαι ο Θεός σου· σε ενίσχυσα· μάλιστα σε εβοήθησα· μάλιστα σε υπερησπίσθην διά της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. ) μην φοβάσαι, υπάρχει ελπίδα αν εμπιστεύεσαι τον αναστημένο Ιησού Χριστό (εδ 25/7/2015)

(Isaiah 41:10 Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. ) Don’t be afraid, there is hope if you believe in the risen Jesus Christ! (Verse 25/7/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 99 Εδ. ημέρας:  Πα 24/7/2015

(Τίτος 3:3 Διότι ήμεθά ποτέ και ημείς ανόητοι, απειθείς, πλανώμενοι, δουλεύοντες εις διαφόρους επιθυμίας και ηδονάς, ζώντες εν κακία και φθόνω, μισητοί και μισούντες αλλήλους. ) κάποτε ήμασταν ανόητοι που μας ξεγελούσε η αμαρτία και κάναμε τα θελήματα της σαρκός. Μήπως η ανοησία συνεχίζεται για μερικούς από εμάς; (εδ 24/7/2015)

(Titus 3:3 For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another. ) we were foolish when we obey to the power of the sin and the will of the flesh. May some of us are still foolish in some ways? (Verse 24/7/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 98 Εδ. ημέρας:  Τε 22/7/2015

(1 Πέτρου 1:17 Και εάν επικαλήσθε Πατέρα τον κρίνοντα απροσωπολήπτως κατά το έργον εκάστου, διάγετε μετά φόβου τον καιρόν της παροικίας σας, ) έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει ότι ο Θεός θα κρίνει χωρίς κάποια προσωποληψία; το ότι είμαστε παιδιά Θεού δεν μας δίνει την ελευθερία να κάνουμε ότι θέλουμε (=αυθαιρεσία) αλλά μας δεσμεύει να κάνουμε το θέλημα εκείνου του οποίου παιδιά θέλουμε να είμαστε. Ο Θεός έχει δώσει τη μετάνοια για να επιστρέψουμε κοντά Του και όχι να παραμένουμε στην αμαρτία εφησυχάζοντας την συνείδηση μας ότι ο Θεός μας συγχωρεί χωρίς να αλλάξει η δική μας ζωή. Μήπως έχει χαθεί ο άγιος φόβος Θεού από την ζωή μας; (εδ 22/7/2015)

(1 Peter 1:17 And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man’s work, pass the time of your sojourning here in fear: ) Do we realize that God will be righteousness with everyone even withes. To be children of God does not allow us to do our own will but make us to want to make the will of our heavenly father. May the holy fear if the Lord does not exist in many people in our days. (Verse 22/7/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 97 Εδ. ημέρας:  Τρ 21/7/2015

Ιωάννη 4:13-14....13 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν· Πας όστις πίνει εκ του ύδατος τούτου θέλει διψήσει πάλιν· 14 όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον.) Μόνο ένα νερό ξεδιψά μόνιμα και σε βάθος την ψυχή και το είναι του ανθρώπου. Τα λόγια του Χριστού! Εσύ έχεις βρει την πηγή της ζωής ά ακόμα προσπαθήσεις να σβήσεις την δίψα σου στα λασπόνερα αυτού του κόσμου; (εδ 21/7/2015)

(John 4:13-14...13 Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again: 14 But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst; but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. ) Only one water can satisfy the thirsty of the human soul. The words of Jesus Christ! Have you find this source if life? Or are you still looking at the dirty lakes of this world? (Verse 21/7/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 96 Εδ. ημέρας:  Δε 20/7/2015

(Κριτές 10:16 Και απέβαλον τους θεούς τους ξένους εκ μέσου αυτών και ελάτρευσαν τον Κύριον, και εσπλαγχνίσθη η ψυχή αυτού εις την δυστυχίαν του Ισραήλ. ) Πως μπορεί κάποιος να ευλογηθεί αν δεν βγάλει από την ζωή του τους ξένους θεούς και κάθε μορφής είδωλο που λατρεύει και υπηρετεί με τον χρόνο του, τα χρήματα του, τις δυνάμεις του και την υγεία του. Ο δρόμος της ειλικρινούς μετάνοιας είναι πάντα ο πιο σύντομος δρόμος για να επιστρέψει κάποιος στον Θεό της Αγίας Γραφής! (Εδ 20/7/2015)

(Judges 10:16 And they put away the strange gods from among them, and served the Lord: and his soul was grieved for the misery of Israel. ) how someone waits to be blessed from the Lord if first he does not put away the false gods from his heart and all the idols he worship spending his time, his money, his energy and his health to worship his idols? The true repentance is always the shortest way to approach the God of the Bible! (Verse 20/7/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 95 Εδ. ημέρας:  Κυ 19/7/2015

(Ρωμαίους 13:8 Εις μηδένα μη οφείλετε μηδέν ειμή το να αγαπάτε αλλήλους· διότι ο αγαπών τον άλλον εκπληροί τον νόμον. ) αγάπη: το τέλος, η εκπλήρωση και ο σκοπός των εντολών. άραγε πόσο καλοί είμαστε στο μάθημα της αγάπης; και πάντα θα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Γι αυτό μην σταματάς ποτέ να δουλεύεις πάνω στην αγάπη! (Εδ 19/7/2015)

(Romans 13:8 Owe no man any thing, but to love one another: for he that loveth another hath fulfilled the law. ) Love: the most important lesson for us to know. The end, the perfection and the purpose of the commands of God. How good we are at this lesson? Always there are things we can improve in this subject. Never, never stop to work on the lesson of love! (Verse 19/7/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 94 Εδ. ημέρας:  Πα 17/7/2015

Ψαλμός 1:1-2 (1 Μακάριος ο άνθρωπος, όστις δεν περιεπάτησεν εν βουλή ασεβών, και εν οδώ αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλευαστών δεν εκάθησεν· 2 αλλ' εν τω νόμω του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού, και εν τω νόμω αυτού μελετά ημέραν και νύκτα.) Πόσο αγαπάμε το Λόγο του Θεού; και το κυριότερο διαβάζουμε με διάθεση υπακοής; (εδ 17/7/2015)

Psalm 1:1-2 (1 Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. 2 But his delight is in the law of the Lord; and in his law doth he meditate day and night.) How much we read the Word of God? And the most important do we read it with an obeying heart? (Verse 17/7/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 93 Εδ. ημέρας:  Τρ 7/7/2015
(Εβρ. 13:6 ώστε ημείς θαρρούντες να λέγωμεν· Ο Κύριος βοηθός μου, και δεν θέλω φοβηθή· τι να μοι κάμη άνθρωπος; )(εδ 7/7/2015)
 (Hebrews 13:6 So that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. )(Verse 7/7/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 92 Εδ. ημέρας:  Δε 6/7/2015
(Ψαλμός 66:20 Ευλογητός ο Θεός, όστις δεν απεμάκρυνε την προσευχήν μου και το έλεος αυτού απ' εμού. ) ο Θεός ακούει προσευχές και απαντά στην ώρα Του (εδ 6/7/2015)
 (Psalms 66:20 Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor his mercy from me. ) God of the Bible hears prayers and answers to them in proper time! (Verse 6/7/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 91 Εδ. ημέρας:  Σα 4/7/2015

(Ματθαίος 7:3 Και διά τι βλέπεις το ξυλάριον το εν τω οφθαλμώ του αδελφού σου, την δε δοκόν την εν τω οφθαλμώ σου δεν παρατηρείς; ) πόσο αληθινό, πόσο διαχρονικό και πόσο καθολικό (=για όλους) είναι το εδάφιο μας σήμερα. Κάποιος είπε: (όταν διαβάζω την Αγία Γραφή μου εκεί μαθαίνω τι θέλει ο Θεός να κάνω εγώ και όχι τι πρέπει να κάνουν οι άλλοι). Η κριτική είναι εύκολη αλλά τι αξία έχει όταν γίνεται από κάποιον που δεν κάνει ο ίδιος το θέλημα του Θεού; από την πείρα μου αυτοί που κάνουν εύκολα κριτική και έχουν απαιτήσεις από όσους αγωνίζονται είναι οι θεατές και αυτοί που δεν αγωνίστηκαν ποτέ! (Εδ 4/7/2015)

(Matthew 7:3 And why beholdest thou the mote that is in thy brother’s eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? ) this verse is true all the time and for all the people. To criticize is something very easy to do but what is its worth when the one who criticize does not do the God's will? Someone said (when i read my Bible i learn what God wants from me to do and not what the others have to do). Usually the people who make criticize and always complain are the people who watch the race and never participate! (Verse 4/7/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 90 Εδ. ημέρας:  Πα 3/7/2015

(Εκκλησιαστής 9:17 Οι λόγοι των σοφών εν ησυχία ακούονται μάλλον παρά την κραυγήν του εξουσιάζοντος μετά αφρόνων. ) Για να ακούσουμε αλλά και να μάθουμε και απο το Θεό αλλά και απο πνευματικά σοφούς πρέπει να ησυχάσουμε απο θορύβους (εξωτερικούς και εσωτερικούς) να ρίξουμε τον εγωισμός μας και να θέλουμε πραγματικά να μάθουμε και να έχουμε σοφία Θεού στην ζωή μας (εδ 3/7/2015)

(Ecclesiastes 9:17 The words of wise men are heard in quiet more than the cry of him that ruleth among fools. ) if we want to learn from God and from real spiritual men we need to be in quiet (around and in us). We need to be open to learn and we need to want to have the wisdom of God (of the Bible) in our life! (Verse 3/7/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 89 Εδ. ημέρας:  Πε 2/7/2015

(Κολοσσαείς 2:8 Βλέπετε μη σας εξαπατήση τις διά της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης, κατά την παράδοσιν των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχί κατά Χριστόν· ) το να πέφτεις θύμα εξαπάτησης δεν είναι καθόλου ευχάριστο σε όλους τους τομείς και περιλαμβάνει κόστος αλλά και ψυχικό πόνο. Το να πέσεις όμως θύμα εξαπάτησης σε πνευματικά θέματα τότε το κόστος θα είναι αιώνιο και ο πόνος ψυχής πέρα απο κάθε περιγραφή αν στο τέλος πεταχτείς έξω απο την βασιλεία του Θεού (ή δεν καταφέρεις να μπεις) γιατί εμπιστεύτηκες πνευματικά τυφλούς σαν πνευματικούς οδηγούς σου και υποκριτές φαρισαίους σαν ποιμένες σου! (εδ 2/7/2015)

(Colossians 2:8 Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. ) It is hard and has cost to be spoiled by someone in any aspect of life. But the hardest is to lose your soul and the eternity of heaven with Jesus because you follow blind people as your spiritual leaders and trust in pastors that the bible calls them as hypocrites Pharisees.
====================================================
(Gr&Eng) No 88 Εδ. ημέρας:  Τε 1/7/2015

(Ματθαίος 5:6 Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, διότι αυτοί θέλουσι χορτασθή. ) αυτό το εδάφιο πάντα άγγιζε την καρδιά μου με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Σαν παλιό οργανωμένο μέλος της αριστεράς ποθούσα να έρθει κοινωνική δικαιοσύνη μέσα απο την οργανωμένη ταξική πάλη και την επανάσταση του καταπιεσμένου προλεταριάτου. Όμως φευ, όλα αποδείχτηκαν φρούδες ελπίδες. άνθρωπος που δεν αγαπά τον Χριστό και τον πλησίον του ως εαυτόν δεν μπορεί να πράξει δικαιοσύνη. Ποσό λυπάμαι που εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πιστέψει στο ψέμα του κουμμουνισμού αλλά και άλλων πολιτικών, ιδεολογικών και φιλοσοφικών θεωριών. όσοι πιστεύουν στο Χριστό και στο ευαγγέλιο αυτοί και μόνο αυτοί πράττουν αληθινή δικαιοσύνη αλλά και θα χορτάσουν αληθινά θεϊκή δικαιοσύνη. Δηλαδή στον Ιησού Χριστό βρήκα αυτό που έψαχνε πάντα η ψυχή μου! (Εδ 1/7/2015)

(Matthew 5:6 Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled. ) this verse touch my heart in a very special way. As a child i was looking for social justice in politics and specially in left party. But unfortunately there is no justice without Christ. If someone doesn’t love Christ and his neighbor as himself cannot do justice.niw i so sorry for people who spent their life for a lie. Only Jesus and His Gospel can satisfy the thirsty of our soul for real justice. In Jesus Christ i found everything i was looking as a child! (Verse 1/7/2015)
====================================================

(Gr&Eng) No 87 Εδ. ημέρας:  Δε 29/6/2015

(2 Τιμόθεου 2:7 Εννοεί εκείνα τα οποία λέγω· είθε δε να σοι δώση ο Κύριος σύνεσιν εις πάντα. ) μια ευλογημένη ικανότητα που πρέπει να έχει ο πιστός του Χριστού είναι να μπαίνει βαθύτερα σε πνευματικά πράγματα και να βλέπει πιο πέρα από τις λέξεις του ευαγγελίου και να αντιλαμβάνεται το Πνεύμα της Γραφής. άραγε έχουμε προοδεύσει σε σύνεση και κατανόηση; (εδ 29/6/2015)

(2 Timothy 2:7 Consider what I say; and the Lord give thee understanding in all things. ) a special spiritual gift that a believer can have is to understand more and deeply the Words on the Bible. Do we have progress in understanding of spiritual things? (Verse 29/6/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 86 Εδ. ημέρας:  Κυ 28/6/2015

(Ψαλμός 23:4 Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθή κακόν· διότι συ είσαι μετ' εμού· η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αύται με παρηγορούσιν. ) μήπως στις πιο δύσκολες στιγμές ξεχνάμε σε ποιον πιστεύουμε και από ποιον έρχεται η βοήθεια μας. Μην λες απλά στο Θεό πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα σου αλλά πες και στο πρόβλημα σου πόσο μεγάλος είναι ο Θεός σου! (Εδ 28/6/2015)

(Psalms 23:4 Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me. ) how easily we forget God in whom we believe. Dont only say to God how great is your problem. Also tell to your problem how great is your God! (28/6/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 85 Εδ. ημέρας:  Σα 27/6/2015
( Ιωάννης 9:4 Εγώ πρέπει να εργάζωμαι τα έργα του πέμψαντός με, εωσού είναι ημέρα· έρχεται νυξ ότε ουδείς δύναται να εργάζηται. ) σε όλα τα πράγματα υπάρχει περίοδος χάριτος. Μετά η πόρτα κλείνει και έρχεται η ώρα του σκότους ή της κρίσης! (Εδ 27/6/2015)
 (John 9:4 I must work the works of him that sent me, while it is day: the night cometh, when no man can work. ) for everything there is a period of grace. After the door closes and then the hour of darkness and crisis comes! (Verse 27/6/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 84 Εδ. ημέρας:  Πα 26/6/2015

(Αποκάλυψη3:15-16... 15 Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός· είθε να ήσο ψυχρός ή ζεστός· 16 ούτως, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. ) αυτό θα το ονόμαζα η αμαρτία της χλιαρότητας και της μετριότητας. Δεν χρειάζεται να είσαι εχθρός του Θεού (=κρύος) για να μην αρέσεις στον Θεό. Η χλιαρότητα για ένα Θεό που έδωσε τα πάντα για εμάς μας κάνει ακατάλληλους για την δόξα του. Όμως ο Θεός πριν κάνει κρίση προειδοποιεί και είναι φρόνιμο στην προειδοποίηση να μην σκληρύνουμε την καρδιά μας αλλά να ταπεινωνόμαστε ! (Εδ 26/6/2015)

(Revelation 3:15-16.....15 I know thy works, that thou art neither cold nor hot: I would thou wert cold or hot. 16 So then because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spue thee out of my mouth.) There in no need to be against God (=cold) so not to be ready for His glory. Not to be passionate for a God who gave everything for us means a divided heart. God before makes judgment he warn us and it is good when God warn us not to hard our heart but be humble instead! (Verse 26/6/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 83 Εδ. ημέρας:  Πε 25/6/2015

(Δανιήλ 7: 14 Και του δόθηκε η εξουσία, και η δόξα, και η βασιλεία, για να τον λατρεύουν όλοι οι λαοί, τα έθνη, και οι γλώσσες· και η εξουσία του είναι αιώνια εξουσία, η οποία δεν θα παρέλθει, και η βασιλεία του, η οποία δεν θα φθαρεί.) (Εδ 24/6/2015)
(Daniel 7:14 And there was given him dominion, and glory, and a kingdom, that all people, nations, and languages, should serve him: his dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed.) (Verse 24/6/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 82 Εδ. ημέρας:  Τε 24/6/2015

(Εβραίους επιστολή12:14 Ζητείτε ειρήνην μετά πάντων, και τον αγιασμόν, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει ιδεί τον Κύριον, ) η ψυχή μου ποθεί την παρουσία του Κυρίου και τον αγιασμό Του! Πιστεύω ότι η κάθε ειλικρινή ψυχή θέλει τον προσωπικό αγιασμό της όσο και αν η σάρκα αντιστέκεται μερικές φορές (εδ 24/6/2015)

(Hebrews 12:14 Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord: ) my soul wants the presence of the Lord and the holiness. I believe that every honest Christian wants to be more holy even the flesh sometimes resists! (Verse 24/6/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 81 Εδ. ημέρας:  Τρ 23/6/2015

(Παροιμίες 3:7 Μη φαντάζεσαι σεαυτόν σοφόν· φοβού τον Κύριον και έκκλινον από κακού. ). Πότε κινδυνεύουμε περισσότερο; όταν αισθανόμαστε πολύ σίγουροι για τον εαυτό μας χωρίς τον Χριστό! Η αληθινή σοφία πηγάζει από τον Θεό και ο σοφός απέχει από συνειδητές αμαρτίες. ποιός είναι ο αληθινά σοφός; αυτός που λαβαίνει υπόψιν του το θέλημα του Θεού και προσαρμόζει την ζωή του ανάλογα! (Εδ 25/6/2015) (εδ 23/6/2015)

(Proverbs 3:7 Be not wise in thine own eyes: fear the Lord, and depart from evil. ) when we are more in danger? I think when we feel sure for ourselves without Christ! The real wisdom comes from the Lord Jesus and the wise man departs from sins! who is the real wise? The one who takes seriously the will of God and he makes changes in his behavior because of this!  (Verse 23/6/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 80 Εδ. ημέρας:  Κυ 21/6/2015

 (Φιλιππησίους 3:20 Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανοίς, οπόθεν και προσμένομεν Σωτήρα τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ) αλήθεια έχεις αναρωτηθεί για τι σκοπό ζεις; όχι τι λες αλλά τον αληθινό σκοπό της ζωής σου. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σου εκεί είναι και η καρδιά σου αλλά ισχύει και το αντίθετο! (εδ 21/6/2015)

(Philippians 3:20 For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ: ) have you ever wonder what is the purpose of your life? Not what you say but what you live? Because where is your treasure is also your heart and also is true the opposite. Where is your heart collect your treasure! (Verse 21/6/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 79 Εδ. ημέρας:  Πε 18/6/2015

(Ρωμαίους 1:22 λέγοντες ότι είναι σοφοί εμωράνθησαν, ) ποιος είναι ο αληθινά σοφός; τι είναι αληθινή σοφία; για μένα αληθινά σοφός είναι αυτός που λαβαίνει σοβαρά υποψιν την επερχόμενη και ατελεύτητη αιωνιότητα και κάνει τα πάντα για να είναι έτοιμος γι αυτήν. Και μην ξεχνάμε μπορεί να νομίζουμε εαυτούς έξυπνους αλλά τι γνώμη έχει γι αυτό ο Θεός της αγίας γραφής; (εδ 18/6/2015)

(Romans 1:22 Professing themselves to be wise, they became fools, ) may we think we are wise but are we in real? Who is the real wise? What is the real wisdom? The real wise man takes seriously the eternity and 21 Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias; antes se envanecieron en sus discursos, y su necio corazón fue entenebrecido. 22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, everything possible to be prepared for this. May we think ourselves wise but what the God of the Bible thinks for us? (18/6/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 78 Εδ. ημέρας:  Τρ 16/6/2015

(Λουκάς 4:18 Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, διά τούτο με έχρισε· με απέστειλε διά να ευαγγελίζωμαι προς τους πτωχούς, διά να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω προς τους αιχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψιν, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, ) . Ο Χριστός θέλει να μας θεραπεύσει, να μας ελευθερώσει και να μας σώσει! Εμείς θέλουμε; σαν άτομα και σαν εκκλησία επιτελούμε αυτόν τον ρόλο ή μήπως βάζουμε πρόσθετα βάρη στους ώμους των ανθρώπων; είμαστε υπηρέτες ή αφέντες στην θέση του Κυρίου; ( 16/6/2015)

(Luke 4:18 The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, ) Jesus wants to set us free, to heal us, to save us. The question is do we want to be saved? And as individuals or as a church do we act the same way towards the people we preach the Gosper or we put more burdens to the shoulders of them? (16/6/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 77 Εδ. ημέρας:  Σα 13/6/2015

(2 Πέτρου 2:19 επαγγελλόμενοι εις αυτούς ελευθερίαν, ενώ αυτοί είναι δούλοι της διαφθοράς· διότι από όντινα νικάταί τις, τούτου και δούλος γίνεται. ) μήπως πάμε να κάνουμε τους δάσκαλους σε κάποιους ενώ εμείς είμαστε ακόμα σκλάβοι σε σοβαρότερες αμαρτίες; ο Χριστός ελευθερώνει σήμερα τις ειλικρινές και ταπεινές ψυχές! Εσύ είσαι τέτοια ; (εδ 13/6/2015)

(2 Peter 2:19 While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption: for of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage. ) May some of us want to be teachers of the Word of God when they are still slaves of serious sins. Jesus can set you free now. Jesus sets free the honest and humble persons. Are you one of this kind? (Verse 13/6/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 76 Εδ. ημέρας:  Πα 12/6/2015

( Πράξεις 4:10 ας ήναι γνωστόν εις πάντας υμάς και εις πάντα τον λαόν του Ισραήλ ότι διά του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον σεις εσταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησεν εκ νεκρών, διά τούτου παρίσταται ούτος ενώπιον υμών υγιής. ) Στο όνομα του Ιησού γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται θαύματα. το ζήτημα ποιος παίρνει την δόξα μετά το θαύμα και ποιο ηθικό αλλά και θεολογικό συμπέρασμα βγάζει κάποιος μετά από ένα θαύμα. (Εδ 12/6/2015)

(Acts 4:10 Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom all of you crucified, whom God raised from the dead, even by him does this man stand here before you whole. ) Miracles happened, still happen and will happen in the name of Jesus. The question is who receive the glory after a miracle. And also what morale or theological conclusion someone have after seeing a miracle? (12/6/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 75 Εδ. ημέρας:  Πε 11/6/2015

(Ρωμαίους10:2 διότι μαρτυρώ περί αυτών ότι έχουσι ζήλον Θεού, αλλ' ουχί κατ' επίγνωσιν. ) τι τρομερό πράγμα και αυτό. Να έχει κάποιος μεγάλο ζήλο για τον Θεό αλλά να μην γνωρίζει τον αληθινό Θεό της Αγίας Γραφής. Να έχει κάποιος μεγάλο ζήλο για την θρησκεία του ( σε σημείο ακόμα και να γίνεται βομβιστής αυτοκτονίας) και η θρησκεία του να μην είναι αυτή που ευαρεστεί τον Δημιουργό Θεό της αγάπης. Γι αυτό πριν κάνεις οτιδήποτε στην ζωή σου, γνώρισε πρώτα τον αληθινό Θεό. Μην ησυχάσεις έως ότου τον βρεις. Μην συμβιβάζεσαι με τίποτα λιγότερο από την αλήθεια (που είναι μέσα στην Αγία Γραφή). Μην αφήσεις δήθεν θρησκευτικές αυθεντίες και τυφλούς που παριστάνουν τους πνευματικούς οδηγούς να σε παρασύρουν μαζί τους σε αιώνια κόλαση και αιώνια καταδίκη (εδ 11/6/2015)

(Romans 10:2 For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. ) what a pity when someone has a great zeal for God and he does not even know the true God off the Bible. What a sorrow that someone obey to all the rules of his religion but his religion is not what the Holy and Just God of the Holy Bible wants from mankind. So before you do anything in your life search for the truth ( only in the Bible - Old and New Testament you can read the truth of God. All the other books are human made even they self-proclaimed as divine revelation). Don’t allow blind spiritual leaders to take with them in eternal hell and eternal condemnation! (Verse 11/6/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 74 Εδ. ημέρας:  Τε 10/6/2015

(Γένεση 42:11 ημείς πάντες είμεθα υιοί ενός ανθρώπου· καλοί άνθρωποι είμεθα· οι δούλοί σου δεν είναι κατάσκοποι. ) Υποκρισίες ! Ψέματα! Και σε ποιον τα λένε; σε αυτόν που ξέρει την αλήθεια μιας και είναι ο αδελφός τους που θέλανε να σκοτώσουν και μετά πούλησαν. Πόσο γελοίος μπορεί να γίνει ο άνθρωπος όταν προσπαθεί να ξεγελάσει κάποιον που ξέρει την αλήθεια. Πόσο γελοίοι γινόμαστε όταν προσπαθούμε να ξεγελάσουμε τον Θεό που ξέρει τα πάντα για εμάς. Πιο λίγο θα μας στοιχίσει να μετανοήσουμε πραγματικά και να πέσουμε στην ανοιχτή αγκαλιά του Χριστού! .(εδ 10/6/2015)

(Genesis 42:11 We are all one man’s sons; we are true men, thy servants are no spies. ) Hypocrisies! Lies! And who said this lie? The ones who wanted to kill their brother and sold him at the end. We became very ridiculous when we say lies to someone who already knows the truth. We became this kind of ridiculous when we try to say lies to God who knows everything about us. It will cost cheaper to us to repent and turn to the open arms of Jesus Christ who wait for us! (Verse 10/6/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 73 Εδ. ημέρας:  Τρ 9/6/2015

(Φιλιππησίους 1:21 Διότι εις εμέ το ζην είναι ο Χριστός και το αποθανείν κέρδος. ). Για τον αληθινό χριστιανό η ζωή έχει αξία μόνο όταν είναι ενωμένη και ταυτισμένη με τον Σωτήρα Χριστό. Για το παιδί του Θεού ο θάνατος δεν είναι το τέλος αλλά η είσοδος στην δόξα του Θεού και με αυτήν την έννοια κέρδος! (Εδ 9/6/2015)

(Philippians 1:21 For to me to live is Christ, and to die is gain. ) for the real Christian the life has meaning and value when it is united with Jesus Christ! For someone who became son of God through Jesus Christ even the death is not the death but an entrance to the Glory of God and by this meaning that is a profit for the believer! (Verse 9/6/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 72 Εδ. ημέρας:  Δε 8/6/2015

(Πράξεις 2:40 Και με άλλους πολλούς λόγους διεμαρτύρετο και προέτρεπε, λέγων, Σώθητε από της διεστραμμένης ταύτης γενεάς. ) καθώς μιλούσα σήμερα με κάποιον μου ανέφερε ότι επειδή έζησε στην Γερμανία γνώρισε άτομα που φέρουν το όνομα ότι διαβάζουν το ευαγγέλιο αλλά ήταν αδιάφοροι πνευματικά. άραγε μπορεί κάποια θρησκεία ή ακόμα και εκκλησία να σώσει κάποιον; ο Χριστός όμως μπορεί. Οι χριστιανοί δεν κηρύττουν εκκλησία αλλά το Χριστό και την σωτηρία Του. όποιος δεν το δεχτεί κινδυνεύει να χαθεί αιώνια και ας μην το καταλαβαίνει. Σήμερα εσύ που διαβάζεις αυτά τα λόγια ο Λόγος του Θεού σε προσκαλεί να δεχτείς τον Χριστό σαν Σωτήρα σου και να γλιτώσεις από την καταδίκη που περιμένει την πονηρή και διεστραμένη γενεά ανάμεσα στην οποία ζούμε. Μια γεννιά που είναι πορωμένη και τυφλωμένη από την αμαρτία και την φιληδονία! (Εδ 8/6/2015)

(Acts 2:40 And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation. ) Today i talked with a Greek man who has lived in Germany. He knew people who bring the name of Christ and the Gospel. Do the real Christians preach about any church? Does any church can save someone? No way! Only Jesus can save the man. If you read this then God invites you to accept Jesus as a Savior so to be saved from this evil generation. You are in danger even if you don’t realize it. Today choose life. Today choose Jesus Christ who is the source if life! (Verse 8/6/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 71 Εδ. ημέρας:  Κυ 7/6/2015

(1 Πέτρου1:8 τον οποίον αν και δεν είδετε αγαπάτε, εις τον οποίον, αν και τώρα δεν βλέπητε αυτόν, πιστεύοντες όμως αγαλλιάσθε με χαράν ανεκλάλητον και ένδοξον, ). Ο αληθινός χριστιανισμός είναι πρώτα από όλα σχέση. Σχέση αγάπης με ένα ζωντανό πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό. Η αγάπη αυτή είναι τόσο δυνατή που οδηγεί σε υπακοή του Λόγου του Θεού! Η σχέση με το πιο συναρπαστικό πρόσωπο του σύμπαντος γεμίζει την καρδιά με αυτήν την χαρά που και αυτά τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να την περιγράψουν! (Εδ 7/6/2015)

(1 Peter 1:8 Whom having not seen, ye love; in whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory: ) the real christianity is first of all a story of a relationship. A relationship of love with a person who is alive in the centuries! This person is Jesus Christ, the only begotten Son of God of the Bible. The love for this person lead us in a life of obedience of the holy will of God who became our heavenly Father. To know Jesus as your personal Lord and Savior can bring such a real joy in your heart that even the words is so poor to describe this amazing joy that you can have! (Verse 7/6/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 70 Εδ. ημέρας:  Σα 6/6/2015

(Λουκάς 8:17 Διότι δεν υπάρχει κρυπτόν, το οποίον δεν θέλει γείνει φανερόν; ουδέ απόκρυφον, το οποίον δεν θέλει γείνει γνωστόν και ελθεί εις το φανερόν. ) αυτό είναι κάτι που πολλοί δεν το περιμένουν. Ιδιαίτερα αυτοί που πράττουν τα έργα του σκότους. Αλήθεια εμείς πως ζούμε; στο φως, στο σκοτάδι ή στο ημιφώς; (εδ 6/6/2015)

(Luke 8:17 For nothing is secret, that shall not be made manifest; neither any thing hid, that shall not be known and come abroad. ) this is something that a lot of people don’t expect that one day all their evil doings will revealed. What about us? Do we live in the light, or in the dark or in the semi light! (Verse 6/6/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 69 Εδ. ημέρας:  Πα 5/6/2015

( Ψαλμός 94:9 Ο φυτεύσας το ωτίον, δεν θέλει ακούσει; ο πλάσας τον οφθαλμόν, δεν θέλει ιδεί; ) πόσες αμαρτίες θα αποφεύγαμε αν ήταν από πάνω μας μια κάμερα και έδειχνε σε ζωντανή σύνδεση τις πράξεις μας ή ακόμα και τις σκέψεις μας; αν ντρεπόμαστε τους ανθρώπους που είναι φθαρτοί όπως και εμείς πόσο μάλλον θα έπρεπε να ντρεπόμαστε τον Θεό και να μην θέλουμε να τον λυπήσουμε μιας και λέμε ότι τον αγαπούμε! ( εδ 5/6/2015)

(Psalms 94:9 He that planted the ear, shall he not hear? he that formed the eye, shall he not see? ) How we would live if we know that there is a camera over us and broadcast worldwide what we do or what we think every moment? If we are ashamed of the people who are human like us how much respect and honor belongs to God whom we love? (Verse 5/6/2016)
====================================================
(Gr&Eng) No 68 Εδ. ημέρας:  Πε 4/6/2015

(Ρωμαίους 8:1 Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισις εις τους εν Χριστώ, Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. ) αν πίστεψες στο Χριστό με όλη σου την καρδιά να ξέρεις ότι όλες οι αμαρτίες σου έχουν συγχωρεθεί. Γιατί ζεις ακόμα με τις ενοχές σου; μάθε να περπατάς νικηφόρα την ζωή του Πνεύματος! (Εδ 4/6/2015c)

(Romans 8:1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. ) If you have believed and trusted in Jesus with all your heart you need to know that all your sins have been pardoned! Why you still live in your guilty thoughts? You can live a victorious life in the Holy Spirit! (Verse 4/6/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 67 Εδ. ημέρας:  Τε 3/6/2015

(Ρωμαίους 4:21 και πεποιθώς ότι εκείνο, το οποίον υπεσχέθη, είναι δυνατός και να εκτελέση. ) άραγε έχεις και εσύ την ίδια πεποίθηση; δηλαδή ότι ο Θεός της Αγίας Γραφής θα εκτελέσει ότι έχει υποσχεθεί στις Γραφές; αν ναι τότε τι κάνεις γι αυτό; το να γνωρίζεις τις υποσχέσεις του Θεού είναι το ένα, αλλά το να είσαι πιστός και υπάκουος στο Θεό είναι άλλο ( και το σπουδαιότερο) ( εδ 3/6/2015)

Romans 4:21 And being fully persuaded that, what he had promised, he was able also to perform. ) how much do you believe in the promises of God? Do you believe that God will fulfill everything He promises in the Bible? What do you do for that? To believe in the promises of God is another and to be faithful and obedient to God another (and most important) (verse 3/6/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 66 Εδ. ημέρας:  Τρ 2/6/2015

(Ψαλμός 92:15 διά να αναγγέλλωσιν ότι δίκαιος είναι ο Κύριος, το φρούριόν μου· και δεν υπάρχει αδικία εν αυτώ. ) ο Θεός είναι δίκαιος και δεν υπάρχει αδικία σε Αυτόν. Πόσο έτοιμοι είμαστε να συναντήσουμε αυτόν τον άγιο Θεό. Κάποιοι νομίζουν επειδή ξεγέλασαν κάποιους ανθρώπους θα ξεγελάσουν και το Θεό. Μόνο η αληθινή μετάνοια και η αναγεννημένη ζωή θα σε πάει στον ουρανό και θα έχεις αιώνια ζωή! .(εδ 2/6/2015)

(Psalms 92:15 To shew that the Lord is upright: he is my rock, and there is no unrighteousness in him. ) God is just and there is no unrighteousness in him. How ready we are to meet this upright God? Some people they think that the same way they foolish the other people the same way they can foolish God. Only true repentance and the real born-again everyday life can bring you to heaven and have eternal life! (Verse 2/6/2015)
====================================================
 (Gr&Eng) No 65 Εδ. ημέρας:  Δε 1/6/2015
(Ρωμαίους 8:16 Αυτό το Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. ) Ποιός σε διαβεβαιώνει ότι είσαι παιδί Θεού; ποιός σε διαβεβαιώνει ότι έχεις σωθεί και έχεις αιώνια ζωή; αν δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο η μαρτυρία των ανθρώπων είναι φτωχή. Αν λοιπόν το Πνεύμα σε διαβεβαιώνει ότι είσαι παιδί Θεού γιατί να ζεις σαν να μην έχει λάβει το Πνεύμα; (εδ 1/6/2015)

(Romans 8:16 The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God: ) who can gives you assurance that you are a child of God? Who can give you assurance that you have been saved and you have eternal life? If that was not the Holy Spirit then the assurance that only a human witness is very poor. So if the Holy Spirit gives you the assurance that you are a child of God then why you live like you have not receive the Holy Spirit yet? (Verse 1/6/2015)

====================================================
(Gr&Eng) No 64 Εδ. ημέρας:  Κυ 31/5/2015

(2 Τιμοθέου 1:7 διότι δεν έδωκεν εις ημάς ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σωφρονισμού. ) Θέλεις να ξέρεις αν έχεις το Πνεύμα το Άγιο; δες αν έχεις τα παραπάνω μαζί με το καρπό του Πνεύματος; ( εδ 31/5/2015. )

(2 Timothy 1:7 For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind. ) Would you like to know if you have the Holy Spirit? Look in your life if there are the above characteristics and the fruit of the Spirit. (Verse 31/5/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 63 Εδ. ημέρας:  Σα 30/5/2015
(2 Τιμόθεου 2:24 ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να ήναι πράος προς πάντας, διδακτικός, ανεξίκακος, ) είναι μεγάλο πράγμα για κάποιον πιστό και όχι μόνο για τους εργάτες του Ευαγγελίου να είναι κάποιος διδακτικός. Αν είσαι διδακτικός αφήνεις περιθώριο στο Θεό να σε διδάξει και να σε αλλάξει αν χρειάζεται. Αν όμως νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, δεν θα γίνεις καλύτερος ποτέ. Ποτέ μην περιφρονείς όταν ακούς κάτι. Ο αληθινά σοφός μπορεί να πάρει κάτι καλό ακόμα και από ένα μικρό παιδί! (Εδ 30/5/2015)


(2 Timothy 2:24 And the servant of the Lord must not strive; but be gentle unto all men, apt to teach, patient, ) the real wise man is ready to learn, even from a young child. If you are open to learn then you allow God to teach you new things and change you. If you are not open to learn then you will leave from this life without be a better person (verse 30/5/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 62 Εδ. ημέρας:  Πα 29/5/2015

(Ματθαίος12:36 Σας λέγω δε ότι διά πάντα λόγον αργόν, τον οποίον ήθελον λαλήσει οι άνθρωποι, θέλουσιν αποδώσει λόγον δι' αυτόν εν ημέρα κρίσεως. ). Στην ζωή μας μπορεί, αν δεν προσέχουμε, να λέμε "αργούς" λόγους. Λόγια που βγαίνουν από υστεροβουλία, λόγια εκδίκησης, λόγια ειρωνίας, λόγια υπερηφάνιας, λόγια που σκοπό έχουν να πληγώσουν τον άλλον και να ανεβάσουν το "εγώ" μας. Οι άπιστοι χρησιμοποιούν κατά κόρον τέτοιους αργούς λόγους. Τι γίνεται όμως όταν το ίδιο συμβαίνει σε όσους επαγγέλονται θεοσέβεια; όπως συνήθως λέω : εγώ και εσύ να μην είμαστε με λόγους αργούς. (Εδ 29/5/2015)

(Matthew 12:36.But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. ) What about "idle words" in our life? People in the world like to use these kind of idle words. Words of pride, words for hurt others, word that humiliate others and lift ourselves. What i used to say: maybe I and you never use these idle words. The other made their own choices. (Verse 29/5/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 61 Εδ. ημέρας:  Πε 28/5/2015

(Εφεσίους 6:11 Ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να σταθήτε εναντίον εις τας μεθοδείας του διαβόλου· ) είμαστε σε πνευματικό πόλεμο. Ο εχθρός θέλει την ψυχή σου. ένας αποτελεσματικός τρόπος να σε κερδίσει εύκολα είναι να μην πιστεύεις στην ύπαρξη του ούτε ότι κινδυνεύεις. (Εδ 28/2/2015)

(Ephesians 6:11 Put on the whole armour of God, that all of you may be able to stand against the wiles of the devil. ) We have an enemy. He wants our souls. One easy way for him to take our souls is to persuade us that he does not exist and that we are in danger if we live without Jesus Christ (verse 28/5/2015)

====================================================
(Gr&Eng) No 60 Εδ. ημέρας:  Τε 27/5/2015

(Ωσηέ 12:6 Δια τουτο συ επιστρεψον προς τον Θεον σου φυλαττε ελεος και κρισιν και ελπιζε επι τον Θεον σου δια παντος. ) πολλές φορές αρνούμαστε πεισματικά να ταπεινωθούμε και να επιστρέψουμε προς το μόνο δυνάμενο να δώσει λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματα μας, στον Θεό της Αγίας Γραφής. (Εδ 27/5/2015)
(Hosea 12:6 Therefore turn you to your God: keep mercy and judgment and wait on your God continually. ) sometimes we don’t want to return to the only one who can help us and solve our problems. We need to humble ourself if we need to find life and the God of the Holy Bible ( verse 27/5/2015)

====================================================
(Gr&Eng) No 59 Εδ. ημέρας:  Τρ 26/5/2015

(Ιησούς του Ναυή 22:5 προσεχετε ομως σφοδρα να εκτελητε τας εντολας και τον νομον, τον οποιον Μωυσης ο δουλος του Κυριου προσεταξεν εις εσας, να αγαπατε Κυριον τον Θεον σας, και να περιπατητε εις πασας τας οδους αυτου, και να φυλαττητε τας εντολας αυτου, και να ησθε προσηλωμενοι εις αυτον, και να λατρευητε αυτον εξ ολης της καρδιας σας και εξ ολης της ψυχης σας. ). Η βαθιά αγάπη προς τον Κύριο Ιησού εκφράζεται με μια ειλικρινή κσι σταθερή επιθυμία να κάνεις το θέλημα Του στην ζωή σου. Δυστυχώς γενικά μιλώντας υπάρχει μία τάση αδιαφορίας να υπακούμε στο άγιο θέλημα του Κυρίου. όπως υπάρχει και το φαινόνενω κάποιος να κάνει κάποια πράγματα από το Λόγο του Θεού με λάθος κίνητρο, για να καυχάται μετά ή να επιδεικνύεται στους άλλους, πράγμα εξίσου επικίνδυνο για την πνευματική υγεία του πιστού! (εδ 26/5/2025)

(Joshua 22:5 But take diligent heed to do the commandment and the law, which Moses the servant of the LORD charged you, to love the LORD your God, and to walk in all his ways, and to keep his commandments, and to hold to him, and to serve him with all your heart and with all your soul. ) the genuine love to the Lord Jesus be expressed through the obeying to His commands and holy will. General speaking there is a tendency no to obey everything that God wants. Also some people do some things with wrong motives, ir because they want to boast after to others, and these also is very dangerous to the spiritual health if someone! (26/5/2015)

====================================================
(Gr&Eng) No 58 Εδ. ημέρας:  Δε 25/5/2015

(Ιησούς του Ναυή 21:45 Δεν διεπεσεν ουδε εις εκ παντων των αγαθων λογων, τους οποιους ο Κυριος ελαλησε προς τον οικον Ισραηλ παντες εξετελεσθησαν. ). Ο Θεός είναι πιστός στις υποσχέσεις του και θα εκπληρώσει ότι υποσχέθηκε. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν είμαστε πιστοί στο Λόγο Του για να τα απολαύσουμε! (Εδ 25/5/2015)
(Joshua 21:45 There failed not ought of any good thing which the LORD had spoken to the house of Israel; all came to pass. ) God is faithfull and He will fullfill everything He has promised. The big question is that if we are faithful to God's word so to enjoy His promises? (Verse 25/5/2015)

====================================================
(Gr&Eng) No 57 Εδ. ημέρας:  Κυ 24/5/2015

(1 Θεσσαλονίκεις 1:10 και να προσμενητε τον Υιον αυτου εκ των ουρανων, τον οποιον ανεστησεν εκ νεκρων, τον Ιησουν, οστις ελευθερονει ημας απο της μελλουσης οργης. ) άραγε τον περιμένουμε το Χριστό; πόσο έτοιμοι είμαστε; πως θα μας έβρισκε αν ερχότανε σήμερα κιόλλας; μιλάμε γι αυτό το γεγονός με τους άλλους πιστούς ή μη; (εδ 24/4/2015)
(Ιησούς του Ναυή 21:45 Δεν διεπεσεν ουδε εις εκ παντων των αγαθων λογων, τους οποιους ο Κυριος ελαλησε προς τον οικον Ισραηλ παντες εξετελεσθησαν. ). Ο Θεός είναι πιστός στις υποσχέσεις του και θα εκπληρώσει ότι υποσχέθηκε. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν είμαστε πιστοί στο Λόγο Του για να τα απολαύσουμε! (Εδ 25/5/2015)

====================================================
(Gr&Eng) No 56 Εδ. ημέρας:  Σα 23/5/2015

( Ψαλμός 46:10 Ησυχασατε και γνωρισατε οτι εγω ειμαι ο Θεος θελω υψωθη μεταξυ των εθνων θελω υψωθη εν τη γη. ) Νιώθεις ταραγμένος; δεν έχεις ειρήνη; εμπίστευσου τον Θεό με πίστη. Τα καλύτερα έρχονται! (Εδ 23/5/2015)
(Psalms 46:10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth. ) do you feel anxious? You dont have peace in your heart? Trust in the Lord with faith. The best is yet to come! (Verse 23/5/2015)

====================================================
(Gr&Eng) No 55 Εδ. ημέρας:  Πα 22/5/2015

(Πράξεις17:30 Τους καιρους λοιπον της αγνοιας παραβλεψας ο Θεος, τωρα παραγγελλει εις παντας τους ανθρωπους πανταχου να μετανοωσι, ). Η αμαρτία είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Και κάθε αμαρτία μικρή ή μεγάλη θα λάβει δίκαιη τιμωρία. Αλλά ο Θεός παραβλέπει την αμαρτία μας (ιδιαίτερα αυτές που γίνανε εν αγνοία του Λόγου του Θεού) αλλά ταυτόχρονα ζητά να μετανοήσουμε. Αν όμως επιμένουμε στην αμαρτία μας τότε κάνουμε κακή χρήση των ευκαιριών που μας δίνει ο Θεός για να σωθούμε! (Εδ 22/5/2015)

(Acts 17:30 And the times of this ignorance God winked at; but now commands all men every where to repent: ) sin is a very serious thing. Every sin will be punished in the right way. But God loves us and gives us time to repent and be saved! But if someone insist to his sins that means he spent for nothing the time and the chance that God gives him so to be saved! (Verse 22/5/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 54 Εδ. ημέρας:  Πε 21/5/2015

(Τίτος 1:16 Ομολογουσιν οτι γνωριζουσι τον Θεον, με τα εργα ομως αρνουνται, βδελυκτοι οντες και απειθεις και εις παν εργον αγαθον αδοκιμοι. ) Μήπως νομίζουμε ότι είμαστε του Χριστού; Μήπως νομίζουμε ότι το να ανήκουμε σε μια εκκλησία μας κάνει αυτόματα χριστιανούς; αν η πίστη σου στον Χριστό δεν έχει την δύναμη να αλλάξει την ζωή σου τότε αυτή η πίστη δεν θα έχει την δύναμη να σε γλιτώσει από την αιώνια καταδίκη (εδ 21/5/2015)

(Titus 1:16 They profess that they know God; but in works they deny him, being abominable, and disobedient, and to every good work reprobate. ) do we think we are christians because simply we are members of a christian church? if our faith to Christ has no power to change our life and behavior then our faith alsi will no have power to save us from eternal condemnation! (Verse 21/5/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 53 Εδ. ημέρας:  Τε 20/5/2015

(Ιωάννης15:15 Δεν σας λεγω πλεον δουλους, διοτι ο δουλος δεν εξευρει τι καμνει ο κυριος αυτου εσας δε ειπον φιλους, διοτι παντα οσα ηκουσα παρα του Πατρος μου, εφανερωσα εις εσας. ). Ο Θεός επιθυμεί μια σχέση αγάπης και φιλίας μαζί μας. Οι άνθρωποι όμως σε αντίθεση του δίνουν σε αντάλλαγμα θρησκευτικές τελετές, θρησκευτικές παραδόσεις, ιερά άμφια, ιερά κόκκαλα και γενικά θρησκεία. άραγε πότε θα μάθουμε τι μάθημα μας και θα πέσουμε στην αγκαλιά εκείνου που μας αγαπά και έδωσε την ζωή Του για εμάς επάνω στον σταυρό του Γολγοθά! (Εδ 20/5/2015)

(John 15:15 From now on I call you not servants; for the servant knows not what his lord does: but I have called you friends; for all things that I have heard of my Father I have made known to you. ). God wants a relatioship with us. A relationship of love amf friendship. But the human race gives to God rituals, human traditions, holy religious ceremonies, holy bones and worship Him through religion. When we are going to learn our lesson and worship Him in spirit and in truth? (Verse 20/5/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 52 Εδ. ημέρας:  Τρ 19/5/2015

(Παροιμίες 16:16 Ποσον καλητερα ειναι η αποκτησις της σοφιας παρα το χρυσιον και προκριτωτερα η αποκτησις της συνεσεως παρα το αργυριον ) είναι φανερό πως στην ζωή υπάρχουν πράγματα που μας ωφελούν σε αυτήν την ζωή και άλλα που μας ωφελούν στην αιωνιότητα.εμείς έχουμε βάλει τις σωστές προτεραιότητες; Η αληθινή σοφία και σύνεση κοιτά πέρα από αυτήν την ζωή. Στην ατέλευτη αιωνιότητα! (Εδ 19/5/2015)

(Proverbs 16:16 How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver! ) for sure there are things that help us in this life and things that help un in the endless eternity. What really is our choice? The true wisdom and the true understanding takes seriously the upcoming eternity! (Verse 19/5/2015).

====================================================
(Gr&Eng) No 51 Εδ. ημέρας:  Δε 18/5/2015

(Α’ Κορινθίους 10:23 Παντα ειναι εις την εξουσιαν μου αλλα παντα δεν συμφερουσι παντα ειναι εις την εξουσιαν μου, αλλα παντα δεν οικοδομουσι.) . είμαστε ελεύθεροι να αμαρτήσουμε ή να μην αμαρτήσουμε. Τι άραγε επιλέγουμε; αυτό εξαρτάται από το τι αγαπά η καρδιά μας! ( εδ 18/5/2015)

(1 Corinthians 10:23 All things are lawful for me, but all things are not expedient: all things are lawful for me, but all things edify not. ) we are free to sin or not to sin. What we really choose? I think these depends on what our heart loves first! (Verse 18/5/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 50 Εδ. ημέρας:  Κυ 17/5/2015

(Εκκλησιαστής 12:13-14! :13 Ας ακουσωμεν το τελος της ολης υποθεσεως φοβου τον Θεον και φυλαττε τας εντολας αυτου, επειδη τουτο ειναι το παν του ανθρωπου.
14 Διοτι ο Θεος θελει φερει εις κρισιν παν εργον και παν κρυπτον, ειτε αγαθον ειτε πονηρον.).(εδάφια 17/4/2015)

(Ecclesiastes 12:13-14: 13 Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man.14 For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good, or whether it be evil.)(verses 17/5/2015)

====================================================
(Gr&Eng) No 49 Εδ. ημέρας:  Σα 16/5/2015

(Ρωμαίους10:9 Οτι εαν ομολογησης δια του στοματος σου τον Κυριον Ιησουν, και πιστευσης εν τη καρδια σου οτι ο Θεος ανεστησεν αυτον εκ νεκρων, θελεις σωθη ). Χριστιανός δεν είναι κάποιος που απλά πηγαίνει στην εκκλησία ή απλά έτυχε να γεννηθεί σε μια χριστιανική χώρα και γι αυτό κληρονόμησε την χριστιανική πίστη από τους γονείς του.Αληθινός Χριστιανός είναι αυτός που πιστεύει αυτά που η Αγία Γραφή διδάσκει σαν αλήθεια Θεού. Και αυτη η κατανόηση βαθύτερων πνευματικών αληθειών οδηγεί σε αλλαγή ζωής και σε άγιο τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς! (Εδ 16/5/2015)

(Romans 10:9 That if you shall confess with your mouth the Lord Jesus, and shall believe in your heart that God has raised him from the dead, you shall be saved. ) Christian is not the one who goes to the church regular or the one who think he is christian because he was born in a christian country and inherited his christian faith from his parents. Real christian is the one who believes what the Bible teaches. This deep understanding of the divine truths leads him to a holy thinking and in a holy behavior (verse 16/5/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 48 Εδ. ημέρας:  Πα 15/5/2015

(Ιησούς του Ναυή 14:8-9: 8 οι αδελφοι μου ομως, οι συναναβαντες μετ εμου, ενεκρωσαν την καρδιαν του λαου αλλ εγω ηκολουθησα εντελως Κυριον τον Θεον μου
9 και ωμοσεν ο Μωυσης την ημεραν εκεινην λεγων, Εξαπαντος η γη, την οποιαν επατησαν οι ποδες σου, θελει εισθαι κληρονομια ιδικη σου και των υιων σου διαπαντος διοτι εντελως ηκολουθησας Κυριον τον Θεον μου). Τι όμορφο και ευλογημένο πράγμα είναι κάποιος πιστός του Κυρίου να ακολουθεί εντελώς τον Κύριο άσχετα το τι κάνουν οι άλλοι πιστοί. Ευλογημένο είναι κάποιος να κάνει το θέλημα του Θεού χωρίς αισθήματα υπερηφάνιας ή να μειώνει τους άλλους πιστούς! (Εδ 15/5/2015)

( Joshua 14:8-9: 8 Nevertheless my brothers that went up with me made the heart of the people melt: but I wholly followed the LORD my God.
9 And Moses swore on that day, saying, Surely the land where on your feet have trodden shall be your inheritance, and your children's for ever, because you have wholly followed the LORD my God.) It is a great blessing when someone follows the Lord and obey to His commands nevertheless what the other believers do. It is also very importand for someone to do God's will without boasting or disgracing other believers!
( verse 15/5/2015).

====================================================
(Gr&Eng) No 47 Εδ. ημέρας:  Τε 13/5/2015

( από την προς Εβραίους επιστολή: 13 Εν πιστει απεθανον ουτοι παντες, μη λαβοντες τας επαγγελιας, αλλα μακροθεν ιδοντες αυτας και πεισθεντες και εγκολπωθεντες και ομολογησαντες οτι ειναι ξενοι και παρεπιδημοι επι της γης.
14 Διοτι οι λεγοντες τοιαυτα δεικνυουσιν οτι ζητουσι πατριδα.
15 Και εαν μεν ενεθυμουντο εκεινην, εξ ης εξηλθον, ηθελον ευρει καιρον να επιστρεψωσι
16 τωρα ομως επιθυμουσι καλητεραν, τουτεστιν επουρανιον. Δια τουτο ο Θεος δεν επαισχυνεται αυτους να λεγηται Θεος αυτων, διοτι ητοιμασε δι αυτους πολιν.) άραγε επιζητούμε την επαρχόμενη και επουράνια πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός ή αρκούμαστε στην παρούσα ζωή και αυτήν την ζωή την ζούμε όπως και όπως. Ο Θεός έχει ένδοξα σχέδιο σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν και ακολουθούν τον Λόγο του
άραγε είσαι ένας από αυτούς;
(εδ 13/5/2015)

( Hebrews 11:13-16: 13 These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth.
14 For they that say such things declare plainly that they seek a country.
15 And truly, if they had been mindful of that country from where they came out, they might have had opportunity to have returned.
16 But now they desire a better country, that is, an heavenly: why God is not ashamed to be called their God: for he has prepared for them a city.) Do we live our life waiting and expecting the city of heaven where the maker and the builder is God Himself? Or we are satisfied only with this earthly life and we live it no in the best way pissible? God has glorious plans for everyone who believes in Him and obey to His word (verse 13/5/2015)

====================================================
(Gr&Eng) No 46 Εδ. ημέρας:  Τρ 12/5/2015

(Ματθαίος 20:28 καθως ο Υιος του ανθρωπου δεν ηλθε δια να υπηρετηθη, αλλα δια να υπηρετηση και να δωση την ζωην αυτου λυτρον αντι πολλων. ) η χαρά έρχεται όταν δεν ζούμε μόνο για τον ευατό μας και τα θέλω μας σαν να είμαστε εμείς το κέντρο της γης. Η αληθινή χαρά έρχεται όταν υπηρετούμε τον Κύριο και κατ επέκταση τον συνανθρωπο μας με αγνά κίνητρα και ανιδιοτελή αγάπη. Μήπως είμαστε λυπημένοι γιατί δεν έχουμε καταλάβει ακόμα το σκοπό μας σαν χριστιανοί και δεν τον ζούμε; ! (Εδ12/5/2015).

(Matthew 20:28 Even as the Son of man came not to be ministered to, but to minister, and to give his life a ransom for many. ) one of the reason that we are not happy is because we live only for us and our pleasures. The real joy for a chfistian came of a life of offering, giving and serving the Lord and also to the people in need! If we are still sad it is because we have non find yet the porpuse of our life as christians and we dont live a life of giving and serving! ( verse 12/5/2015)

====================================================
(Gr&Eng) No 45 Εδ. ημέρας:  Δε 11/5/2015

(Ματθαίος 25:13Αγρυπνειτε λοιπον, διοτι δεν εξευρετε την ημεραν ουδε την ωραν, καθ ην ο Υιος του ανθρωπου ερχεται.) . ίσως ένας λόγος που δεν ζούμε μια αφιερωμενή και άγια ζωή είναι η πεποίθηση ότι ο ερχομός του Κυρίου (δευτέρα παρουσία του Χριστού) αργεί πολύ ακόμα. όμως ο Χριστός μας προτρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι ακόμα και αυτό το δευτερόλεπτο γιατί δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό ή πότε εμείς θα αναχωρήσουμε για Εκείνον. έτσι λοιπόν έσο πάντοτε έτοιμος! (Εδ 11/5/2015)


(Matthew 25:13 Watch therefore, for you know neither the day nor the hour wherein the Son of man comes. ). One of the reasons that we dont live a devoted and holy christian life is because we dont expect that Jesus will return soon. But Jesus Himself said that we need to be always prepared because we dont kniw when he will return or when we will go to meet Him personally. So be an alert always ! (Verse of 11/5/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 44 Εδ. ημέρας:  Κυ 10/5/2015

(Ιωάννη 6:68 Απεκριθη λοιπον προς αυτον ο Σιμων Πετρος Κυριε, προς τινα θελομεν υπαγει; λογους ζωης αιωνιου εχεις ) τα λόγια του Χριστού δεν είναι απλώς λόγια αλλά Λόγια Θεού που δίνουν αιώνια ζωή σε αυτούς που τα πιστεύουν και τα παίρνουν στα σοβαρά στην ζωή τους; άραγε θέλουμε να ακούμε αυτά υο λόγια που δίνουν ζωή ή μήπως αρκούμαστε σε θρησκευτικά λόγια; ( στην εκκλησία και αλλού) (εδ 10/5/2015)

(John 6:68 Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? you have the words of eternal life. ) The words of Jesus are not just simply words of a man but they are Words if a God and they can give eternal life to everyone who believes in them and take them seriously in his/her life. Do we want to hear the words that gives eternal life or e are satisfied with words that are religious words but without life? (At the church or everywhere else). (Verse 10-5-2015)
====================================================

(Gr&Eng) No 43 Εδ. ημέρας:  Σα 9/5/2015

(Πράξεις των αποστόλων14:15 και λεγοντες Ανδρες, τι καμνετε ταυτα; και ημεις ειμεθα ανθρωποι ομοιοπαθεις με σας, κηρυττοντες προς εσας να επιστρεψητε απο τουτων των ματαιων προς τον Θεον τον ζωντα, οστις εκαμε τον ουρανον και την γην και την θαλασσαν και παντα τα εν αυτοις ) άραγε η πίστη σου προς τον Θεό είναι απλή αγνή άδολη και προπαντός είναι η πίστη σου σύμφωνη με την διδασκαλία της Καινής Διαθήκης; ή μήπως έχεις χαθεί στους απέραντους λαβυρίνθους της σκέψης και έχεις καταμπερδευτεί με ανθρώπινες διδασκαλίες και χάνεις τον πολύτιμο χρόνο σου με ανθρωποποίητες θρησκευτικές παραδόσεις; (εδ 9/5/2015)

(Acts 14:15 And saying, Sirs, why do you these things? We also are men of like passions with you, and preach to you that you should turn from these vanities to the living God, which made heaven, and earth, and the sea, and all things that are therein: ) is your faith to God pure honest real and first of all according to the scriptures and the New Testament? Or you believe in God through human teaching and worship Him through human-made religion traditions? (verse 9/5/2015)

====================================================
(Gr&Eng) No 42 Εδ. ημέρας:  Παρ 8/5/2015

(Β’ Κορινθίους 6:2 διοτι λεγει Εν καιρω δεκτω επηκουσα σου και εν ημερα σωτηριας σε εβοηθησα ιδου, τωρα καιρος ευπροσδεκτος, ιδου, τωρα ημερα σωτηριας ). Για όλα τα πράγματα υπάρχει αρχή και τέλος. Ακόμα και για την ευκαιρία σωτηρίας. Μην αναβάλεις να γνωρίσεις την σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός. Δεν μιλάω για κάποια θρησκεία αλλά για ένα ζωντανό πρόσωπο. Ο Ιησούς Χριστός. Δεν μιλώ για θρησκευτικές τελετές που σου μάθανε αλλά για τον Λόγο του Θεού που ελευθερώνει και δίνει αιώνιο ζωή ( εδ 8/5/2015)

2 Corinthians 6:2(For he said, I have heard you in a time accepted, and in the day of salvation have I succored you: behold, now is the accepted time; behold, now is the day of salvation.) Don’t delay or postpone to know the salvation of Jesus Christ. I don’t tell you about religion but for an alive person, Jesus Christ. I don’t tell you about rituals or religion ceremonies but for the Word of God who can set you free and give you eternal life! (verse 8/5/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 41 Εδ. ημέρας:  Πε 7/5/2015

Ιωάννη 12:42-43: 42 Αλλ ομως και εκ των αρχοντων πολλοι επιστευσαν εις αυτον, πλην δια τους Φαρισαιους δεν ωμολογουν, δια να μη γεινωσιν αποσυναγωγοι.
43 Διοτι ηγαπησαν την δοξαν των ανθρωπων μαλλον παρα την δοξαν του Θεου.) αν αγαπάς την δόξα ή την γνώμη των ανθρώπων περισσότερο από την γνώμη του Θεού για εσένα τότε ποτέ δεν θα γίνεις πιστός του Χριστού. Μια προϋπόθεση για να πιστέψει κάποιος στον Χριστό (και μέσω Αυτού να έχει αιώνια ζωή) είναι να Τον αγαπήσεις περισσότερο απο κάθε τι άλλο! ( εδ 7/5/2015)

( John 12:42-43: 42 Nevertheless among the chief rulers also many believed on him; but because of the Pharisees they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue:
43 For they loved the praise of men more than the praise of God.)You cannot be a follower of Jesus Christ if you are interested more to what others say than what God says about you. Because to be a follower of Jesus and through Him to have eternal life means to love Jesus more and over than anything else (verse 7/5/2015).
====================================================
(Gr&Eng) No 40 Εδ. ημέρας:  Τε 6/5/2015

(Αποκάλυψη 7:17 διοτι το Αρνιον το αναμεσον του θρονου θελει ποιμανει αυτους και οδηγησει αυτους εις ζωσας πηγας υδατων, και θελει εξαλειψει ο Θεος παν δακρυον απο των οφθαλμων αυτων. ) ακόμα και τα δάκρυα μια μέρα (σύντομα πιστεύω) θα σταματήσουν να υπάρχουν. Τώρα που υπάρχουν ας τα δώσουμε με αγάπη γι όλους αυτούς που ζουν σε πνευματικό σκοτάδι και βαδίζουν τον δρόμο της αιώνιας απώλειας! (Εδ 6/5/2015)

(Revelation of John 7:17 For the Lamb which is in the middle of the throne shall feed them, and shall lead them to living fountains of waters: and God shall wipe away all tears from their eyes. ) Even the tears one day (soon i believe) they will stop to exist. But now and as long as we have them we can give our tears for all the people who live in spiritual darkness and walk on the road of destruction! (Verse 6/5/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 39 Εδ. ημέρας:  Τρ 5/5/2015

(Ματθαίος 11:28 Ελθετε προς με, παντες οι κοπιωντες και πεφορτισμενοι, και εγω θελω σας αναπαυσει. ) οι ψυχές μας έχουν πλαστεί για σένα Θεέ του ουρανού και της γης και πουθενά αλλού η ψυχή μας δεν μπορεί να βρει αληθινή ανάπαυση παρά μόνο όταν είναι τελείως αγκαλιασμένη με τον Ιησού Χριστό ! (Εδ 5/5/2015)

(Matthew 11:28 Come to me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. ) our souls were made for you God of heaven and earth and our soul nowhere else can find rest, only in the arms of Jesus Christ! ( verse of 5/5/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 38 Εδ. ημέρας:  Δε 4/5/2015

(Πράξεις 13:36 Διοτι ο μεν Δαβιδ, αφου υπηρετησε την βουλην του Θεου εν τη γενεα αυτου, εκοιμηθη και προσετεθη εις τους πατερας αυτου και ειδε διαφθοραν ). Τι όμορφο και ένδοξο στο σύντομο βίο μας να καταφέρουμε να εκπληρώσουμε την βουλή (=θέλημα) του Θεού. Πόσες φορές άλλα πράγματα και άλλες προτεραιότητες κλέβουν την χαρά από το να είσαι ένας από αυτούς που εκπληρώνουν το θέλημα του Θεού στην γενιά σου. Άλλες φορές εύκολες και φτηνές δικαιολογίες εφευρίσκονται για να δικαιολογήσουν την αδράνεια μας: φταίνε οι άλλοι, φταίει η Εκκλησια, φταίει η οικονομική κατάσταση, φταίει που οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν κτλ. Ειναι καιρός να αλλάξουμε στάση ζωής! (Εδ 4/5/2015).

(Acts 13:36 For David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep, and was laid to his fathers, and saw corruption). How beautiful and sweet in the short period of your time on earth to find the time to serve the will of God. How many times other things and priorities steal from us this joy. Some other times we invent cheap and easy excuses for not doing the will of God. Everything else except us are the responsible for not serve the Lord. I think it is time for a fresh new start and a new mind and lifestyle! ( verse of  4/5/2015).
====================================================
(Gr&Eng) No 37 Εδ. ημέρας:  Κυρ 3/5/2015

(Ψαλμός 133:1 Ωιδη των Αναβαθμων, του Δαβιδ. Ιδου, τι καλον και τι τερπνον, να συγκατοικωσιν εν ομονοια αδελφοι. )

(Psalms 133:1 Behold, how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity! ) ( verse of  3/5/2015).

====================================================
(Gr&Eng) No 36 Εδ. ημέρας:  |Σαβ 2/5/2015

(Ψαλμός 34:8 Γευθητε και ιδετε οτι αγαθος ο Κυριος μακαριος ο ανθρωπος ο ελπιζων επ αυτον. ) . Ο Θεός θέλει να έχουμε μια πιο στενή σχέση μαζι του. όχι απλά μια διανοητική μακρινή πίστη αλλά η εγγύτητα που εκφράζεται εδώ με το ρήμα "γεύθειτε" (εδ 2/5/2015)

(Psalms 34:8 O taste and see that the LORD is good: blessed is the man that trusts in him. ) God wants a close relationship with us. Not just an only brave and long distance faith but the kind of relationship that here is expressed by the verb "taste". (Verse of 2/5/2015).

====================================================
(Gr&Eng) No 35 Εδ. ημέρας:  Παρ 1/5/2015

(Ιωάννης 15:2Παν κλημα εν εμοι με φερον καρπον, εκκοπτει αυτο, και παν το φερον καρπον, καθαριζει αυτο, δια να φερη πλειοτερον καρπον. ) η φυσιολογικότητα του Χριστιανού είναι να φέρει καρπό ( τον καρπό του Αγίου Πνεύματος). Αν δεν έχουμε καρπό τότε υπάρχει κάτι στην ζωή μας που εμποδίζει την εμφάνιση του καρπού. Εδώ χρειάζεται το κλάδεμα του Κυρίου. μπορεί να μην μας αρέσει και σε καμία περίπτωση δεν είναι ευχαριστώ. Και τα δέντρα δακρύζουν όταν τα κλαδεύουν. Αν το δέντρο δεν το κλαδέψεις δεν παράγει ικανοποιητικό καρπό. Στην ζωή μας πόσα πράγματα υπάρχουν που χρειάζονται κλάδεμα; αν ποθείς πραγματική αύξηση να ποθείς και το κλάδεμα. Πριν ζητήσεις από τον Κύριο να σε γεμίσει ζήτησε Του να σε αδειάσει από όλα εκείνα τα βλαβερά και περιττά πράγματα που ο διάβολος, η σάρκα σου και η δύναμη της συνήθειας έχουν συσσωρεύσει στην ζωή σου. Πίστεψε με αξίζει τιν κόπο. Η ευλογία του Κυρίου θα σε αποζημιώσει με το παραπάνω! (Εδ 1/5/2015)

(John 15:2 Every branch in me that bears not fruit he takes away: and every branch that bears fruit, he purges it, that it may bring forth more fruit.)
The normality of the Christian is to bear fruit (the fruit of the Holy Spirit). If we have no fruit then there is something in our life that prevents the appearance of the fruit. You need pruning of the Lord .May we don’t like it and in any case it is not pleasant. And the trees shed tears when they are pruned. If the tree does not prune it does not produce sufficient fruit. In our lives how many things there are that need pruning? If you desire the real increase than you must desire also the pruning. Before you ask the Lord to fill you it is better to ask from Him to empty you of all those overstuffed and unnecessary things the devil, your flesh and the force of habit have accumulation in your life. Believe me tin worth it. The Lord's blessing will compensate with more!
( verse of  1/5/2015).
====================================================
(Gr&Eng) No 34 Εδ. ημέρας:  Πεμ 30/4/2015

(Α' Κορινθίους 16:14 Παντα τα εργα υμων ας γινωνται εν αγαπη. ) . Υπάρχει διαφορά στο να κάνεις πράγματα έστω και καλά και στο να κάνεις τα ίδια πράγματα με αγάπη. Νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν το ιδιαίτερο εκείνο αισθητήριο και μπορούν να αντιληφθούν πότε τους αγαπάς και πότε όχι! ( Εδ. 30/4/2015)

(1 Corinthians 16:14 Let all your things be done with love). There is a big difference from doing things (even these things are good things) and do the same things with love. I believe that the people have this special feeling to understand when someone loves them and when not ( verse for 30/4/2015)
====================================================
(Gr&Eng) No 33 Εδ. ημέρας:  Τετ 29/4/2015

(Ματθαίος 7:5 Υποκριτα, εκβαλε πρωτον την δοκον εκ του οφθαλμου σου, και τοτε θελεις ιδει καθαρως δια να εκβαλης το ξυλαριον εκ του οφθαλμου του αδελφου σου. ) πόσο συχνά το ξεχνούμε αυτό το εδάφιο. έτσι με δοκάρια στα μάτια μας είτε στην ζωή μας είτε στην "θεολογία" πάμε να διορθώσουμε άλλους που σε σχέση με τα δικά μας λάθη και λάθος αντιλήψεις τα δικά τους λάθη είναι ξυλαράκια. άλλωστε είναι δείγμα φαρισαϊσμού να θέλεις να κάνεις το δάσκαλο σε άλλους όταν η δική σου προσωπική ζωή είναι χάλια. (Εδ 29/4/2015).

(Matthew 7:5 You hypocrite, first cast out the beam out of your own eye; and then shall you see clearly to cast out the mote out of your brother's eye.) How often we forgot this verse and we try to correct others when our life or our beliefs are far worst. It is a sign of Pharisee that when someone wants to be teacher of the Word of God when his own personal life is in sin!
====================================================
(Gr&Eng) No 32 Εδ. ημέρας:  Τρ 28/4/2015

Α' Κορινθίους 15:33-34"33 Μη πλανασθε Φθειρουσι τα καλα ηθη αι κακαι συναναστροφαι.
34 Συνελθετε εις εαυτους κατα το δικαιον και μη αμαρτανετε διοτι τινες εχουσιν αγνωσιαν Θεου προς εντροπην σας λεγω τουτο."!

1 Corinthians 15:33-34"33 Be not deceived: evil communications corrupt good manners.34 Awake to righteousness, and sin not; for some have not the knowledge of God: I speak this to your shame."! ( verse of  28/4/2015).
====================================================
(Gr&Eng) No 31 Εδ. ημέρας:  Δε 27/4/2015

Ψαλμός 55:22(Επιρριψον επι τον Κυριον το φορτιον σου, και αυτος θελει σε ανακουφισει δεν θελει ποτε συγχωρησει να σαλευθη ο δικαιος. ). εδάφιο Ημέρας 27/4/2015

Psalms 55:22 (Cast your burden on the LORD, and he shall sustain you: he shall never suffer the righteous to be moved. ) verse of day 27/4/2015
====================================================
(Gr&Eng) No 30 Εδ. ημέρας:  Σαβ 17/1/2015

«και λόγος εν καιρώ, πόσον καλός είναι.» Παροιμίες 15:23 !

«… and a word spoken in due season, how good is it!» Proverb 15:23 !

====================================================
(Gr&Eng) No 29 Εδ. ημέρας:  Δευτ 12/5/2014

«26 Εσείς, όμως, όχι έτσι· αλλά, ο μεγαλύτερος μεταξύ σας, ας γίνει όπως ο μικρότερος· και ο προϊστάμενος όπως αυτός που υπηρετεί.»  Λουκάς 22:26
          ¨Εσείς όμως όχι έτσι¨. Υπάρχουν πολλά πράγματα στην ζωή που μπορούν να γίνουν με 2 τρόπους.
Α) με το τρόπο του Θεού που περιλαμβάνει αγάπη, αλήθεια και δικαιοσύνη και β) με τον τρόπο του κόσμου που περιλαμβάνει πονηριά αμαρτία και ψέμα. 

          Ο Ιησούς Χριστός καλεί όσους είναι δικοί Του (αλλά και όσους θέλουν να είναι δικοί Του) και τους λέει  ¨(αν εσείς θέλετε να είστε δικοί Μου μαθητές) τότε εσείς (να συμπεριφέρεστε και να κάνετε τα πράγματα στην ζωή σας ) ΟΧΙ ΈΤΣΙ ! ¨

No 29 Verses for the day: Mon 12/5/2014
«26 But you shall not be so: but he that is greatest among you, let him be as the younger; and he that is chief, as he that does serve.» Luke 22:26
¨ But you shall not be so ¨. There are many things in life that can be done in 2 ways.
A) in the manner of God and that includes love, truth and justice and
b) How the world does the thing and that includes evil, sin and lies.
   Jesus Christ invites those who are His own disciples (and those who want to be His own) and says ¨ (if you want to be My own disciples) then you (must to behave and do things in your life) NOT BE SO! ¨

====================================================
(Gr&Eng) No 28 Εδ. ημέρας:  Σαβ 2/11/2013

«34 και όταν τούς ανέβασε στο σπίτι του, τους παρέθεσε τραπέζι, και ευφράνθηκε με ολόκληρη την οικογένειά του, καθώς πίστεψε στον Θεό.» Πράξεις 16:34 !
Λίγες σκέψεις: Τι χαρά όταν ένας άνθρωπος , μια πολύτιμη ψυχή , ένα ένδοξο δημιούργημα του Πάτερα Θεού βρει τον Δημιουργό Του. Όταν μαθαίνει για την σωτηρία του και αγκαλιάζει τον Μόνο δυνάμενο να σώσει την ψυχή του, όταν βρίσκει τον Ιησού Χριστό!
Και τι ευλογία όταν αυτή η χαρά μοιράζεται με όλους που βρίσκονται στο ίδιο σπίτι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Όπως ο δεσμοφύλακας στους Φιλίππους όταν είδε το θαύμα και πίστεψε στον Χριστό χάρηκε τόσο πολύ που πήρε τους απόστολους στο σπίτι του και τους περιποιήθηκε σαν μια μικρή ένδειξη ευγνωμοσύνης. Όμως το σπουδαιότερο είναι ότι η χαρά της σωτηρίας ήρθε σε όλο του το σπίτι για αυτό και η Γραφή λέει ότι ευφράνθηκαν «πανοικεί».
          Ένα χαρακτηριστικό της αληθινής σωτηρίας είναι αυτή η μεγάλη χαρά που αισθάνεται κάποιος όταν πιστεύει στον Χριστό ! Και αυτή η χαρά δεν στερεύει αλλά όσο περισσότερο γνωρίζουμε την αγάπη του Θεού για εμάς και όσο περισσότερο ζούμε μέσα στο άγιο Θέλημα Του αυτή η χαρά και η ευφροσύνη που νιώθουμε αυξάνεται.
          Αλήθεια πόση χαρά νιώθουμε και πόσο ευφραινόμαστε που ανήκουμε στον Χριστό και έχουμε το προνόμιο να είμαστε μέλη της οικογένειας του ;

No 28 Verses for the day: Sat 2/11/2013 “34 And when he had brought them into his house, he set meat before them, and rejoiced, believing in God with all his house.”Acts 16:34!
A few thoughts: What a joy when a man, a precious soul, a glorious creation of God the Father found his Creator. When you hear about salvation and embraces the only One who can save his soul, when he finds Jesus Christ!
And what a blessing when that joy shared with all who are in the same house with this man. As the jailer in Philippi when he saw the miracle and believed in Christ rejoiced so much that he took the apostles to his house and nursed them as a small expression of his gratitude. But the most important is that the joy of salvation came around the house for it and the Bible says that rejoiced with Greek word "paniki".
One characteristic of true salvation is this great joy that one feels when he believes in Christ! And this joy does not dry up but the more we know of God's love for us and the more we live in His holy will that joy and gladness we feel rising.
Really do we feel the joy and exited because we belong to Christ and we are privileged to be members of His family?

====================================================
(Gr&Eng) No 27 Εδ. ημέρας:  Σαβ 27/10/2013

«16 αλλά, τούτο είναι εκείνο που ειπώθηκε από τον προφήτη Ιωήλ:
17 «Και κατά τις έσχατες ημέρες, λέει ο Θεός, θα ξεχύσω από το πνεύμα μου επάνω σε κάθε σάρκα• και θα προφητεύσουν οι γιοι σας και οι θυγατέρες σας, και οι νέοι σας θα δουν οράσεις, και οι πρεσβύτεροί σας θα δουν όνειρα•» Πράξεις 2:16-17 ! Λίγες σκέψεις: Ο Ιησούς Χριστός υποσχέθηκε να στείλει την Επαγγελία του Πατρός που ήταν το Άγιο Πνεύμα. Η έλευση του Αγίου Πνεύματος είχε προφητεύει ακόμα από την Παλιά Διαθήκη . Πράγματι το Άγιο Πνεύμα είναι πολύ σημαντικό , αφού ο Χριστός είπε:  «σας συμφέρει να φύγω εγώ για να έρθει ο Παράκλητος» Ιωάννη 16:7 !
 Χωρίς το Άγιο Πνεύμα ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει (καταλάβει)  τα πνευματικά πράγματα , δεν μπορεί να ζήσει πνευματικά, δεν μπορεί να σωθεί.
          Όμως ο άνθρωπος που θα λάβει το Άγιο Πνεύμα πρέπει στην συνεχεία να οδηγείται από αυτό. Γιατί όσο σημαντικό είναι να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα άλλο τόσο σημαντικό είναι να αφήνουμε το Άγιο Πνεύμα να μας διοικεί και να μορφώνει τον Ιησού Χριστό μέσα μας! (Ρωμαίους 8:9-17 Και Γαλάτας 4:19).

No 27 Verses for the day: Sat 27/10/2013 « “16 But this is that which was spoken by the prophet Joel;17 And it shall come to pass in the last days, said God, I will pour out of my Spirit on all flesh: and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams:” Acts 2:16-17!) A few thoughts: Jesus Christ promised to send the Promise of the Father and that was the Holy Spirit. The coming of the Holy Spirit was prophesies of the Old Testament. Indeed the Holy Spirit is very important, since Christ said, " It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come to you; but if I depart, I will send him to you." John 16:7!  Without the Holy Spirit, someone cannot see (understand) spiritual things, cannot live spiritually, cannot be saved.
But the believer who received the Holy Spirit must then be driven from it. As much important for someone is to receive the Holy Spirit in the same way is important to let the Holy Spirit lead him and form Jesus Christ in him! (Romans 8:9-17 and Galatians 4:19).

====================================================
(Gr&Eng) No 26Εδ. ημέρας:  Τρ 22/10/2013

Ρωμαίους 4:20 «20 ουδέ εδίστασεν εις την επαγγελίαν του Θεού διά της απιστίας, αλλ' ενεδυναμώθη εις την πίστιν, δοξάσας τον Θεόν,» http://biblehub.com/mod/romans/3.htm
Λίγες σκέψεις : Από τα αγαπημένα μου εδάφια. Σε μια δύσκολη στιγμή της ζωή μας από πού παίρνουμε δύναμη ; Ο Αβραάμ ο ¨πατέρας της πίστης¨ πήρε δύναμη όταν δόξασε τον Θεό. Υπάρχει μια θεϊκή δύναμη που γεμίζει τον πιστό άνθρωπο όταν αυτός δοξάζει τον Θεό. Ακόμα και αν όλα δείχνουν ενάντια και οι δρόμοι κλειστοί με τα φυσικά μάτια τα μάτια της πίστης βλέπουν πιο μακριά, βλέπουν τον Θεό που μπορεί τα πάντα και η πίστη μας τα ενεργοποιεί !


No 26 Verse for the day: Tue 22/10/2013
Romans 4:20!« 20 He staggered not at the promise of God through unbelief; but was strong in faith, giving glory to God; » http://biblehub.com/akjv/romans/4.htm
A few thoughts: This is one of my favorite verses. At a difficult time of our lives where we get power? Abraham the “father of faith” was strengthened when he glorified God. There is a divine power that fills the believer when he glorifies God. Even if all show against and the roads seem closed with our natural eyes the eyes of faith see farther, see God that can everything and when we believe great things happen!

====================================================
(Gr&Eng) No 25 Εδ. ημέρας: Σαβ 17/7/2013

Ματθαίος 23:12 «12 Και όποιος υψώσει τον εαυτό του, θα ταπεινωθεί• όποιος, όμως, ταπεινώσει τον εαυτό του, θα υψωθεί.»! Λίγες σκέψεις: Ο Χριστός μιλούσε με την προοπτική της ανάστασης και της αιωνιότητας. Ανθρωπίνως είναι παράλογο να γίνεσαι υπηρέτης και να ταπεινώνεις τον εαυτό σου. Όμως ο Χριστός μιλούσε γνωρίζοντας ότι υπάρχει ανάσταση και ο Θεός είναι μισθαποδότης σε όσους Τον εκζητούν  και κάνουν το θέλημα Του. Και βέβαια ο Χριστός πριν κηρύξει για ταπείνωση το εφάρμοσε πρώτα στον εαυτό Του. Έτσι ο Χριστός απλά μας καλεί να ακολουθήσουμε το δικό Του παράδειγμα . http://biblehub.com/mod/matthew/23.htm

No 25 Verse for the day: Sat 14/7/2013 
Matthew 23:12« 12 and whoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted. »! A few thoughts: Christ spoke with the prospect of resurrection and eternity. Humanly it is absurd to be a servant and humiliated yourself. But Christ spoke knowing that there is resurrection and God is rewarder to those who seek Him and do His will. And also Christ first lived the humility before spoke about it!  So Jesus simply invites us to follow His example.

No 25 Gün için Ayet : Cumartesi 14/7/2013  «Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir.» Matta 23:12 !
(Internetten otomatik çeviri itibaren- From  automatic translation from internet )
Birkaç düşünce: Mesih'in diriliş ve sonsuzluk umudu ile konuştu. Insanca bir hizmetçi olmak saçma olduğunu ve kendinizi aşağılanmış. Ama Mesih var dirilişi ve Tanrı O'nu aramak ve O'nun iradesine yapanlara ödüllendireceğine olduğunu bilerek konuştu. Bu konuda konuşmadan önce ve aynı zamanda Mesih ilk tevazu yaşadı! Yani İsa sadece onun örneğini takip davet ediyor.

====================================================
(Gr&Eng) No 24 Εδ. ημέρας: Σαβ 7/7/2013
Παροιμίες 4:23 «23 Με κάθε φύλαξη φύλαγε την καρδιά σου· επειδή, απ' αυτή προέρχονται οι εκβάσεις τής ζωής. » http://biblehub.com/mod/proverbs/3.htm
Πόσο προσοχή χρειάζεται η ¨καρδιά¨ μας καθώς έχει την τάση να μας απομακρύνει από το τέλειο και άγιο θέλημα του Θεού και να μας βάζει να κάνουμε (ή έστω και να επιθυμούμε) πράγματα άσχετα και άχρηστα για την αιωνιότητα και την Βασιλεία Του !


No 24 Verse for the day: Sat 7/7/2013   
Proverb 4:23! « 23 Keep your heart with all diligence; for out of it are the issues of life. » How much attention our “heart” is needed because it always tends to detract us from perfect and holy will of God and puts us to do (or even want to) things irrelevant and useless for eternity and His Kingdom!

No 24 Gün için Ayet : Cumartesi 7/7/2013  «23 Her şeyden önce de yüreğini koru,Çünkü yaşam ondan kaynaklanır.» Süleyman'ın Özdeyişleri 4:23 ! http://biblehub.com/tur/proverbs/4.htm
(Internetten otomatik çeviri itibaren- From  automatic translation from internet )
Her zaman Tanrı'nın mükemmel ve kutsal irade bizi olumsuz etkisi eğilimindedir ve bize (hatta istiyorum) ilgisiz ve sonsuzluk ve O'nun Krallık için işe yaramaz şeyler yapmak koyar çünkü bizim "kalp" gerekli ne kadar dikkat!


====================================================
(Gr&Eng) No 23 Εδ. ημέρας: Τρ 2/7/2013
Γένεση 6:22! « 22 Και ο Νώε έκανε σύμφωνα με όλα όσα τον πρόσταξε ο Θεός· έτσι έκανε.  » Τι ωραία που είναι απλότητα αλλά και η υπακοή σε ότι μας λέει ο Θεός ! Απορώ πως βρίσκουμε τρόπους και επιχειρήματα εμείς οι σύγχρονοι χριστιανοί για να αμφισβητούμε ή να μην κάνουμε τελικά αυτά που μας λέει ο Θεός να κάνουμε μέσα από τον Λόγο του; http://biblehub.com/mod/genesis/6.htm

No 23 Verse for the day: Thu 2/7/2013   
Genesis 6:22« 22 thus did Noah; according to all that God commanded him, so did he .»! How lovely is simplicity and obedience in what God tells us! I wonder how we (the today modern Christians) find ways and arguments to doubt or may not actually do what God tells us to do through His Word?

====================================================

(Gr&Eng) No 22 Εδ. ημέρας: Δευτ 1/7/2013
Άσμα Ασμάτων 8:6! «6 Βάλε με, σαν σφραγίδα, επάνω στην καρδιά σου, σαν σφραγίδα επάνω στον βραχίονά σου·επειδή, η αγάπη είναι ισχυρή σαν τον θάνατο· η ζηλοτυπία σκληρή σαν τον άδη·»
Το βιβλίο αυτό , το πιο ερωτικό της Αγίας Γραφής είναι και ταυτόχρονα μια παραβολή , μια εικόνα της αγάπης του Νυμφίου (που είναι ο Χριστός) προς την νύμφη του (που είναι η Εκκλησία Του) και το αντίστροφο. Άραγε είμαστε συνεπαρμένοι από αυτήν την αγάπη του Θείου Αγαπημένου ; http://biblehub.com/mod/songs/8.htm


No 22 Verse for the day: Mon 1/7/2013
Song of Songs 8:6! « 6 Set me as a seal on your heart, as a seal on your arm: for love is strong as death; jealousy is cruel as the grave: the coals thereof are coals of fire, which has a most vehement flame. » This book, the most erotic of the Bible is both a parable, an image of the love of the Bridegroom (which is Christ) for his bride (who is the Church) and vice versa. How excited are we by this love of the Divine Beloved?

====================================================
(Gr&Eng) No 21 Εδ. ημέρας: Σαβ  8/6/2013
Α’ Κορινθίους 13:7 «(η αγάπη) 7 Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει » . Τι άλλο να πει κανείς για την αγάπη. Εκει που όλα τα αλλά αποτυγχάνουν η αγάπη μπορεί να ακόμα να πιστεύει να ελπίζει και να υπομένει. Από το πολύ γνωστό κεφάλαιο της αγάπης. http://biblehub.com/mod/1_corinthians/13.htm
No 21 Verse for the day: Sat 8/6/2013 
1 Corinthians 13:7!  « 7 Bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.» What else someone can you say about love. Where everything else fail then love can still believes, hope and endure. From the well-known chapter of love.
====================================================
(Gr&Eng) No 20 Εδ. ημέρας: Δευτ  3/6/2013
Εκκλησιαστής 8:12 ! «12 Αν και ο αμαρτωλός πράττει κακό εκατό φορές, και μακροημερεύει, εγώ όμως γνωρίζω σίγουρα ότι θα είναι καλό σ' εκείνους που φοβούνται τον Θεό, εκείνοι που φοβούνται από το πρόσωπό του·» http://biblehub.com/mod/ecclesiastes/8.htm
Στην ζωή συχνά βλέπουμε να γίνονται αδικίες και οι άδικοι έως ένα βαθμό να καλοπερνάμε αλλά το τέλος θα είναι καλό μόνο για έτους που αγαπούν και σέβονται τον Θεό (της Αγίας Γραφής) !

No 20 Verse for the day: Mon 3/6/2013 
Ecclesiastes 8:12! « 12 Though a sinner do evil an hundred times, and his days be prolonged, yet surely I know that it shall be well with them that fear God, which fear before him:» In life we often happens injustices and unfair things and the illegal people looks to have a pleasant life but the end will be good only for the people who love and respect the God (of the Bible)!

====================================================
(Gr&Eng) No 19 Εδ. ημέρας: Σαβ  1/6/2013

Β΄ Κορινθίους 6:17 ! «17 Γι' αυτό, «βγείτε έξω από ανάμεσά τους και αποχωριστείτε», λέει ο Κύριος, «και μη αγγίξετε τίποτε ακάθαρτο»· και «εγώ θα σας δεχθώ, » http://biblehub.com/mod/2_corinthians/6.htm
Ο πιστός του Χριστού καλεσμένος να είναι ¨άγιος¨ δηλαδή ξεχωρισμένος από την αμαρτία που μας περιτριγυρίζει και μας καταπνίγει. Μπορεί κάποιος να είναι ¨άγιος¨ στις ήμερες μας; Ναι!  με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος αν το ζητούμε και αν το αφήνουμε να μας οδηγεί !

No 19 Verse for the day: Sat 1/6/2013 
2 Corinthians 6:17!« 17 Why come out from among them, and be you separate, said the Lord, and touch not the unclean thing; and I will receive you.»  The believer of Christ are invited to be “holy” and departs from the that surrounds us and suffocate us. Can someone be a holy in our days? Yes! By the power of the Holy Spirit if we ask it and to let it control our lives!
====================================================
(Gr&Eng) No 18 Εδ. ημέρας: Παρ  31/5/2013
Τίτος 2:11-12 «11 Επειδή, φανερώθηκε η σωτήρια χάρη τού Θεού προς όλους τούς ανθρώπους,12 η οποία μάς διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, και να ζήσουμε με σωφροσύνη και με δικαιοσύνη και με ευσέβεια στον παρόντα αιώνα,» http://biblehub.com/mod/titus/2.htm
          Όποιος εχει γνωρίσει την χάρη και την αγάπη του Θεού δεν μπορεί να ζει στην αμαρτία , και αντίθετα όποιος επιμένει να ζει στην αμαρτία δεν εχει καταλάβει την αγάπη και την χάρη του Θεού!

No 18 Verse for the day: Fri 31/5/2013 
Titus 2:11-12 « 11 For the grace of God that brings salvation has appeared to all men,12 Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world;»! Anyone who has experienced the grace and love of God cannot live in sin, and instead anyone who insists on living in sin has not understood the love and grace of God!
====================================================
(Gr&Eng) No 17 Εδ. ημέρας: Πεμ  30/5/2013

Ιάκωβος 3:17 «17 Η σοφία, όμως, που κατεβαίνει από πάνω, πρώτα μεν είναι καθαρή, έπειτα ειρηνική, επιεικής, ευπειθής, πλήρης από έλεος και καλούς καρπούς, αμερόληπτη και ανυπόκριτη.» http://biblehub.com/mod/james/3.htm
Ο αληθινά σοφός άνθρωπος του Θεού δεν φωνασκεί ούτε υψώνει τον τόνο της φωνής του για να πει την αλήθεια. Όποιος το κάνει κουβαλάει πολύ σάρκα και ανθρωπινή σοφία ακόμα επάνω του!

No 17 Verse for the day: Tue 30/5/2013
James 3:17! « 17 But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.» The truly wise man of God does not shout or raise his voice in order to tell the truth. Whoever makes this he still carry much flesh and human wisdom on it!

====================================================
(Gr&Eng) No 16 Εδ. ημέρας: Τετ  29/5/2013
Ιωάννη 15:2 «2 Κάθε κλήμα σε μένα, το οποίο δεν φέρνει καρπό, το αποκόπτει· και καθένα το οποίο φέρνει καρπό, το καθαρίζει, για να φέρει περισσότερο καρπό.» http://biblehub.com/mod/john/15.htm
Χωρίς τον απαραίτητο καθαρισμό θα μείνουμε ατροφικοί. Άραγε πόσο τον αγαπάμε τον καθαρισμό του Κυρίου στην ζωή μας; Πόσο τον επιζητούμε;

No 16 Verse for the day: Wen 29/5/2013
John 15:2. « 2 every branch in me that bears not fruit he takes away: and every branch that bears fruit, he purges it, that it may bring forth more fruit. » Without proper cleaning will stay underfed. I wonder how much we love cleaning of the Lord in our lives? How much we seek for this cleaning?
====================================================
(Gr&Eng) No 15 Εδ. ημέρας: Δευτ 27/5/2013

Β’ Πέτρου 3:11 «11 Επειδή, λοιπόν, όλα αυτά διαλύονται, ποιοι πρέπει να είστε εσείς σε άγια διαγωγή και ευσέβεια, » http://biblehub.com/mod/2_peter/3.htm
Ότι ζούμε σύντομα θα τελειώσει αυτό που θα μείνει στην αιωνιότητα είναι η αγάπη μας για τον Χριστό και ότι από αγάπη κάναμε για τον πλησίον μας !

No 15 Verse for the day: Mon 27/5/2013
2 Peter 3:11 « 11 Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought you to be in all holy conversation and godliness, » Our life very soon will be over but that will last in eternity is our love for Christ and that we do because of love for our neighbor!
====================================================

(Gr&Eng) No 14 Εδ. ημέρας: Πα 24/5/2013

Β’ Κορινθίους 4:10 «10 περιφέροντας πάντοτε στο σώμα τη νέκρωση του Κυρίου Ιησού, για να φανερωθεί στο σώμα μας και η ζωή τού Ιησού.» http://biblehub.com/mod/2_corinthians/4.htm
Πρέπει να γίνει μια προσωπική νέκρωση του ¨εγώ¨ μας και των "θέλω" μας για να μπορεί να φαίνεται ο Χριστός στους άλλους σε σημείο τέτοιο που να μπορούν να Τον καταλάβουν ότι υπάρχει στην ζωή μας!  ΠΚ

No 14 Verse for the day: Fri 24/5/2013 34
2 Corinthians 4:10«Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus that the life also of Jesus might be made manifest in our body. »! It must be a personal necrosis   of the “I” and our "want"   so the Christ in us be seen to others to the point where they can understand that Jesus exists in our lives! PK

====================================================
(Gr&Eng) No 13 Εδ. ημέρας: Πε 23/5/2013
Ψαλμός 104:34 «34 Η μελέτη μου σ' αυτόν θα είναι γλυκιά· εγώ θα ευφραίνομαι στον Κύριο.»
Χωρίς σχόλια αλλά από τα αγαπημένα μου εδάφια ! http://biblehub.com/mod/psalms/104.htm

No 13 Verse for the day: Thu 23/5/2013 34
Psalm 104:34 «My meditation of him shall be sweet: I will be glad in the LORD. » without comment, but one of my favorite verses!
====================================================

(Gr&Eng) No 12 Εδ. ημέρας: Τετ 22/5/2013
Εκκλησιαστής 4:13! «13 Καλύτερα φτωχό και σοφό παιδί, παρά βασιλιάς, γέροντας και άφρονας, που δεν είναι πια επιδεκτικός νουθεσίας·» http://biblehub.com/mod/ecclesiastes/4.htm
Έχει μεγάλη σημασία για την πνευματική αύξηση αλλά και την χριστιανική μας τελειότητα να μάθουμε να δεχόμαστε συμβουλής και να είμαστε επιδεκτικοί νουθεσίας ! Όποιος αποτύχει σε αυτό το μάθημα θα παραμείνει στάσιμος πνευματικά όσα χρόνια και αν περάσουν!


No 12 Verse for the day: Wen 22/5/2013
Ecclesiastes 4:13«13 Better is a poor and a wise child than an old and foolish king, who will no more be admonished. »! It is very important for spiritual growth and for our Christian perfection is to accept advice and be amenable admonition! Whoever fails in this course will stagnate spiritually in all the next years!
====================================================

(Gr&Eng) No 11 Εδ. ημέρας: Τρίτη 21/5/2013
Ησαΐας 55:6 ! “6 Ζητείτε τον Κυριον, ενόσω δύναται να ευρεθη· επικαλείσθε αυτόν, ενόσω είναι πλησίον.” Σε όλα τα πράγματα υπάρχει ένας χρόνος που μπορούν να γίνουν και από ένα σημείο και μετά δεν μπουν να. Τον Θεό που είναι η πηγή της ζωής και της σωτήριας μπορείς να Τον αναζητήσεις όσο είναι καιρός ευπρόσδεκτος και εσύ είσαι ζωντανός ! http://biblehub.com/mod/isaiah/55.htm

No 11 Verse for the day: Tue 21/5/2013 
Isaiah 55:6! “6 Seek you the LORD while he may be found, call you on him while he is near:” In all things there is a time that things can be happen and a time that cannot. About God who is the source of life and salvation you can search for Him as long the door of salvation is open and you're alive!

====================================================
Μετά από κάποιον καιρό αποφάσισα να ξαναρχίσω την ευλογημένη αυτή συνήθεια να μοιράζομαι μαζί σας εδάφια που αγαπώ από τον Λόγο του Θεού !
After some time I decided to resume this blessed habit to share with you VERSES FROM THE Word of Got that I love!

(Gr&Eng) No 10 Εδ. ημέρας: Δευτέρα 20/5/2013 

Ψαλμός 1:3 ! {  3 Και θα είναι σαν δέντρο φυτεμένο κοντά στα ρυάκια των νερών, το οποίο δίνει τον καρπό του στον καιρό του, και το φύλλο του δεν μαραίνεται• και όλα, όσα αν πράττει, θα ευοδωθούν.} Ποιός θα λάβει τις ευλογίες του Θεού ; Αυτός που μένει με τον Θεό της Αγίας Γραφής και παίρνει τον Λόγο Του στα σοβαρά σαν οδηγό στην ζωή του !

No 10 Verse for the day: Monday 20/5/2013
Psalm 1:3 {3 and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatever he does shall prosper.} http://biblehub.com/mod/psalms/1.htm
Who will receive the blessings of God? The one who remains with the God of the Bible and take His Word seriously as a guide in his life!

====================================================

(Gr&Eng) No 9 Εδ. ημέρας: Τρίτη 1/1/2013 
.} Α’ Πέτρου 5:7 {7 και όλη τη μέριμνά σας ρίξτε την επάνω σ' αυτόν, επειδή αυτός φροντίζει για σας.
(Gr&Eng) Λίγες σκέψεις μου πάνω στο εδάφιο:  O Λόγος του Θεού μας προτρέπει να αφήσουμε(κυριολεκτικά να ρίξουμε)  όλα τα βάρη της ψυχής μας στον Θεό γιατί αυτος φροντίζει για εμάς. Ποσό πιο ασφαλής θα αισθανόμαστε αν ξέρουμε ότι ο Ίος ενδιαφέρεται για όλα αυτά που περνάμε και ότι τα δικά του χέρια είναι πιο αξιοπιστία από τα δικά μας

No 9 Verse for the day: Tue 1/1/2013: 
1 Peter 5:7 {7Cast all your anxiety on him because he cares for you.   } http://mod.biblos.com/1_peter/5.htm

A few thoughts on the verse:  The Word of God exhorts us to leave (literally throw) all the burdens of our souls to God because he cares for us. How more secure we will feel if we know that the virus is interested in all that time, and that his own hands are more reliable than ours!

====================================================

(Gr&Eng) No 8 Εδ. ημέρας: Σαβ 29/12/2012 
Ψαλμός 90:10{ 10. Οι ημέρες της ζωής μας είναι ουσιαστικά 70 χρόνια, και αν είμαστε σε ευρωστία, 80 χρόνια, όμως, και το καλύτερο μέρος τους είναι κόπος και πόνος, επειδή γρήγορα παρέρχεται, και εμείς πετάμε..}. 
(Gr&Eng) Λίγες σκέψεις μου πάνω στο εδάφιο :   Ο Λόγος του Θεού πάντα επίκαιρος και πάντα ακριβής μας υπενθυμίζει ότι η ζωή μας εδώ κάτω στην γη έχει ημερομηνία λήξης. Όσο και αν προσπαθήσει ο άνθρωπος ότι και να κάνει η ζωή του μια μέρα θα τελειώσει. Το μέσω όρο ζωής στην εποχή του Δαβίδ ήταν 70 με 80 χρόνια και από τότε δεν εχει αλλάξει και πολύ αυτό .
        Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να απασχολεί τον κάθε λογικό και σκεπτόμενο άνθρωπο είναι που θα πάει η ψυχή του αφού φύγει από αυτήν την ζωή ; Που θα περάσει ο άνθρωπος την αιωνιότητα του ; Και συμφώνα με την Αγία Γραφή μόνο δυο επιλογές υπάρχουν και ο καθένας μας καλείται να κάνει την επιλογή του : α) Η στενή πύλη και η τεθλιμμένη οδός που οδηγούν στην ζωή και β) η φαρδιά πύλη και η ευρύχωρης οδός που οδηγούν στην κόλαση ( Ματθαίος 7:13-14) ; Ο Χριστός ήρθε να μας δείξει τον δρόμο της ζωής αλλά και να γίνει ο Ίδιος ο δρόμος που θα μας οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Προσευχή μας ας είναι τον καιρό της παρεπιδημίας μας να τον ζήσουμε σωφρόνως, δικαίως και ευσεβώς !

No 8 Verse for the day: Sat 29/12/2012 : 
Psalm 90:10 {The days of our years are three score years and ten; and if by reason of strength they be fourscore years, yet is their strength labor and sorrow; for it is soon cut off, and we fly away.} http://mod.biblos.com/psalms/90.htm
A few thoughts on the verse: God's Word is always timely and accurate always reminds us that our lives down here on Earth has an expiration date. As much as I tried that man and make his life one day it will end. In an average life time of David was 70 to 80 years and since then has not changed a lot.
So the question that should concern each and logical thinking person is to go after the soul leaves this life? They will spend the eternity of man; And according to the Bible there are only two choices and everyone asked to make a choice: a) The narrow gate and the road leading sorrows in life and b) the wide gate and spacious road leading to hell (Matthew 7:13-14)? Christ came to show us the way of life and to make Himself a road that will lead us to eternal life. Let our prayer be the time of our sojourn to live it wisely, justly and devoutly!

====================================================

No 7 Εδ. ημέρας: Τετ 26/12/2012
Γαλάτας 4:4-5 {όταν, όμως, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιό του, ο οποίος γεννήθηκε από γυναίκα και υποτάχθηκε στον νόμο·5 για να εξαγοράσει αυτούς που ήσαν κάτω από τον νόμο, ώστε να λάβουμε την υιοθεσία.}

No 7 Verse for the day: Wed 26/12/2012 Galatians 4:4-5 { 4But when the time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under law, 5to redeem those under law, that we might receive the full rights of sons.  } http://mod.biblos.com/galatians/4.htm

====================================================
"No 6 Εδ. ημέρας: Παρ 14/12/2012
Α’ Κορινθίους 7:1 { 1 Αγαπητοί, έχοντας, λοιπόν, αυτές τις υποσχέσεις, ας καθαρίσουμε τον εαυτό μας από κάθε μολυσμό σάρκας και πνεύματος, εκπληρώνοντας αγιοσύνη με φόβο Θεού.}.

No 6 Verse for the day: Fri 14/12/2012 :
2 Corinthians 7:1 { 1Since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God. } http://mod.biblos.com/2_corinthians/7.htm

====================================================

No 5 Εδ. ημέρας: Πεμ 13 /12/2012.
Ρωμαίους 1:4 { 5 διαμέσου τού οποίου πήραμε χάρη και αποστολή, σε υπακοή πίστης όλων των εθνών, υπέρ τού ονόματός του·}

No 5 Verse for the day Thu 13 /12/0212.
 Romans 1:4 {4 and who through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God by his resurrection from the dead: Jesus Christ our Lord.} http://mod.biblos.com/romans/1.htm

====================================================

No4   Εδ. ημέρας:  Δε 10/12/2012.
Αποκάλυψη 22:20 {20 Λέει αυτός που δίνει μαρτυρία σ' αυτά: Ναι, έρχομαι γρήγορα.Αμήν. Ναι, έλα, Κύριε Ιησού.}

No 4 Verse for the day Mon 10/12/0212 Revelation 22:20 {20 He who testifies to these things says, “Yes, I am coming soon.”Amen. Come, Lord Jesus.  } http://mod.biblos.com/revelation/22.htm

====================================================

No 3 Εδ. ημέρας: Σαβ 8/12/2012.Ψαλμός 16:11 {11 Μου φανέρωσες τον δρόμο της ζωής·
χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου· τερπνότητες βρίσκονται στα δεξιά σου, παντοτινά.}

No 3 Verse for the day Sat 8 /12/0212 {11You have made known to me the path of life;
You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand.  } http://mod.biblos.com/psalms/16.htm

====================================================

Νο 2 Εδ. ημέρας:  Παρ 7/12/2012
Αποκάλυψη 1:6 {  και όστις έκαμεν ημάς βασιλείς και ιερείς εις τον Θεόν και Πατέρα αυτού, εις αυτόν είη η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων· αμήν. }

No 2Verse for the day Fri 6/12/0212.
Revelation 1:6 { 6 and has made us to be a kingdom and priests to serve his God and Father—to him be glory and power for ever and ever! Amen.} http://mod.biblos.com/revelation/1.htm
====================================================
Νο 1 Εδ. ημέρας  Πεμ 6/12/2012 :

Ψαλμός 27:4 { Ένα ζήτησα από τον Κύριο, αυτό και θα ζητάω· το να κατοικώ στον οίκο τού Κυρίου όλες τις ημέρες τής ζωής μου, να θωρώ την ωραιότητα του Κυρίου, και να επισκέπτομαι τον ναό του.} .

No 1 Verse for the day Thu 6/12/2012: Psalm 27:4 {One thing I ask of the Lord, this is what I seek: that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek him in his temple.} http://sepd.biblos.com/psalms/27.htm

====================================================

Μπορείτε αν θέλετε να δείτε και κάποια «λόγια σοφίας» και «εμπειρίες ζωής» που έχω αναρτήσει στο παρακάτω blog. Πατήστε http://panoskarakolidis.blogspot.gr/

If you want to see some "words of wisdom" and "experience from life" that I posted during the time you can visit the following blog http://panoskarakolidis.blogspot.gr/

====================================================


Επισκέπτες:

Νο 13 23/5/2013   Μ13 επ 11 σελ  30 / Μ10  σημ 4  σελ 41    / Μ6 επ 15   / Μ3  επισκ  9 / Μ1 46
Νο 15 27 /5/2013 / Μ13 επ 15 σελ 38  /  Μ10 σημ4  σελ 46    / Μ6 επ 20  / Μ3 επ 12  /Μ1 49
Νο22 1/7/2013 / Μ13 επ31   σελ 71 /  Μ10 σημ 5σελ89    / Μ6 επ 47  / Μ3 επ 26  /Μ1 79
Νο 29 12/5/2014 / Μ13 επ72  σελ 178/  Μ10 σημ2 σελ 3   / Μ6 επ93   / Μ3 επ58   /Μ1 158
Νο21 85/2015 / Μ13 επ  σελ /  Μ10 σημ2 σελ3    / M9 103/ Μ6 επ135   / Μ3 επ89   /Μ1 224
Νο 22 18/9 /2015  / Μ13 επ 111 σελ299 /  Μ10 σημ 5 σελ 75   / Μ6 επ 143   / Μ3 επ 96 /Μ1 237
Νο  122 29/11//2015  / Μ13 επ  115 σελ 316/  Μ10 σημ 2 σελ 12   / Μ6 επ   / Μ3 102 επ   /Μ1 248
Νο 134 2/8/2017  / Μ13 επ  σελ /  Μ10 σημ 2 σελ 5    / Μ6 επ   / Μ3 επ   /Μ1

Νο  /2015  / Μ13 επ  σελ /  Μ10 σημ σελ    / Μ6 επ   / Μ3 επ   /Μ1
Νο  /2015  / Μ13 επ  σελ /  Μ10 σημ σελ    / Μ6 επ   / Μ3 επ   /Μ1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου